Brukerutvalg

 

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Evjeklinikkens brukerutvalg:

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Utvalget mottar tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte og bruker dette til å videreutvikle klinikken til det beste for pasientene. I tillegg er utvalget en høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.
Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere

Aina Stensland, leder av Brukerutvalget

Roar Berg, bruker-representant

Olav Udjus Hanssen , bruker-representant

Ronny Stavsholt, vara-representant

Representanter for Evjeklinikken

Alf Tore Moen, Daglig leder

Toralf Frafjord, Avd.leder Drift

Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider

Referat fra forrige møte i Evjeklinikkens Brukerutvalg:

Brukerutvalgsmøte 27.11.2019 – saker til behandling:

Godkjenning av referat fra møtet 04.09.2019

Behandling av saker innmeldt fra brukere:  

  • Det var ikke meldt inn nye saker fra brukere siden forrige møte.

Orientering om utviklingen ved Evjeklinikken ved Daglig leder:

  • Orientering om driften av Evjeklinikken.
  • Orientering om behandlingstilbudet for barn og unge.
  • Orientering om planer knyttet til bygg og anlegg.
  • Orientering om Evje Folkehøgskole.

Drøftinger:

  • Brukerutvalgs-representant i styret: Det ble fremlagt forslag om at Brukerutvalgets leder skal kunne delta i styremøtene for Evjeklinikken. Forslaget skal fremlegges for Evjeklinikkens styre. 
  • Gjennomføring av brukerundersøkelser: Fra 01.01.2020 skal pasientene som er inne til sitt 2. og 4. klinikkopphold inviteres til å besvare klinikkens brukerundersøkelse.
  • Informasjon til pasientene: Drøftet behovet for å minne nye pasienter om Evjeklinikkens brukerutvalg, og at de har full anledning til å melde inn saker. Pasientene informeres om dette på sin første behandlingsdag, men skal i tillegg informeres om dette ved gjennomføring av brukerundersøkelser.

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Her kan du lese og laste ned våre brosjyrer.

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre telefontider er:

mandag – torsdag kl. 09.00 – 11.00

© 2019 Evjeklinikken