For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Brukerutvalget

Evjeklinikkens brukerutvalg er et rådgivende organ i saker som angår tilbudet til våre pasienter. Her finner du referat fra siste møte i brukerutvalget.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Brukerutvalg

Evjeklinikkens brukerutvalg

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Brukerutvalgets mandat er å bidra som et rådgivende organ inn i klinikkens kvalitetsarbeid. Utvalget tar i mot tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte, og fungerer som høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.

Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post:  brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brevpost til brukerutvalget kan sendes til Evjeklinikken og merkes «Brukerutvalg». Brevet vil da videresendes til brukerutvalgets leder.

Evjeklinikkens postadresse er: Evjeklinikken, Jørgen løvlands veg 5, 4735 Evje

Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere

 • Aina Stensland, leder av Brukerutvalget
 • Olav Udjus Hanssen, bruker-representant
 • Odd Reidar Carlsen , bruker-representant
 • Ronny Stavsholt, vara-representant

Representanter for Evjeklinikken

 • Alf Tore Moen, Daglig leder
 • Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
 • Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider

Referat fra siste gjennomførte møte i Evjeklinikkens Brukerutvalg:

Brukerutvalgsmøte 09.05.2022 – Saker til behandling:

 • Godkjenning av referat fra møtet 14.02.2022

  Behandling av saker innmeldt fra brukere:

  • Det hadde pr. 08.05.22 kommet inn 3 skriftlige henvendelser fra klinikkens brukere.

  Orientering  ved Daglig leder:

  • Orientering om pasientflyt:

  Klinikken har p.t. en ventetid på ca. 70 uker for nye pasienter fra Helse Sør-Øst.

  • Orientering om personale:

  Sosionom og klinisk ernæringsfysiolog er under ansettelse.

  • Orientering om drift (bygg og område):

  Klinikken er berørt av høye strømpriser, og søker å holde kostnader knyttet til strøm og øvrig drift så lave som mulig.

  • Nytt pasientoppfølgingssystem planlegges tatt i bruk:

  Brukerutvalget fikk en presentasjon av det nye oppfølgingssystemet etter møtet.

  Drøftinger:

  • Drøfting rundt henvendelser om ekstraopphold:

  Brukerutvalget har mottatt flere henvendelser fra pasienter vedr. tilbud om ekstraopphold i uke 28 – 29 i 2022. Brukere som ikke har anledning til å komme disse ukene etterspør alternative tidspunkter, og er usikre på om de vil miste tilbudet om ekstraopphold dersom de ikke har anledning til å komme i 28 – 29.

  Klinikken skal se på muligheter/alternativer og gi tilbakemelding til Brukerutvalgets leder, slik at utvalgsleder kan gi tilbakemelding videre til pasientene som har sendt henvendelse om dette.

  • Forespørsel vedr. bruker-representantenes interne møter:

  Bruker-representantene etterspør mulighet til ved behov å kunne gjennomføre Teams-møter for å kunne drøfte saker som gjelder Evjeklinikken, og få møte-kompensasjon også for slike møter. Klinikken er positiv til dette, og innvilger forespørselen om møte-kompensasjon for bruker-representantenes interne møter.

  • Drøfting rundt henvendelser til Brukerutvalget:

  Bruker-representantene viser til at det ikke er alle pasienter som er like fortrolige med bruk av e-post, og etterspør mulighet for å kunne motta ikke-digitale henvendelser.

  Brevpost til Brukerutvalget kan sendes til Evjeklinikken merket «Brukerutvalg», og vil da videresendes til Brukerutvalgets leder.

  Denne informasjonen skal føyes til på klinikkens infoside om brukerutvalget:

  https://www.evjeklinikken.no/presentasjon-av-evjeklinikkens-brukerutvalg/

  • Drøfting rundt retningslinjer for Brukerutvalget:

  Bruker-representantene etterspurte retningslinjer for Brukerutvalget, og fikk forevist Brukerutvalgets mandat.

  Forslag om at Helse Sør-Østs veileder for brukerutvalg legges til grunn for Brukerutvalgets arbeid og retningslinjer.

  Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF