For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Brukerutvalget

Evjeklinikkens brukerutvalg er et rådgivende organ i saker som angår tilbudet til våre pasienter. Her finner du referat fra siste møte i brukerutvalget.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Brukerutvalg

Evjeklinikkens brukerutvalg

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Brukerutvalgets mandat er å bidra som et rådgivende organ inn i klinikkens kvalitetsarbeid. Utvalget tar imot tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte, og fungerer som høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.

Klikk på denne lenken for å se brukerutvalgets veileder

Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post:  brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brevpost til brukerutvalget kan sendes til Evjeklinikken og merkes “Brukerutvalg”. Brevet vil da videresendes til brukerutvalgets leder.

Evjeklinikkens postadresse er: Evjeklinikken, Jørgen løvlands veg 5, 4735 Evje

Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere

  • Aina Stensland, leder av Brukerutvalget
  • Olav Udjus Hanssen, nestleder i Brukerutvalget
  • Odd Reidar Carlsen , bruker-representant

Representanter for Evjeklinikken

  • Alf Tore Moen, Daglig leder
  • Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
  • Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider

Referat fra siste møte i brukerutvalget:

Klikk på lenken under for å åpne eller laste ned en PDF-fil av referat fra det siste møtet som er gjennomført i brukerutvalget.

Referat fra møte i brukerutvalget – 14.03.2024

Oversikt over tidligere referater fra møter i brukerutvalget:

Klikk på lenkene under for å åpne eller laste ned PDF-filer av referater fra tidligere møter som er gjennomført i brukerutvalget.

Møtereferater 2024:

Møtereferater 2023:

Møtereferater 2022:

Møtereferater 2021:

Møtereferater 2020:

Møtereferater 2019:

Møtereferater 2018:

Møtereferater 2017:

 

Planlagt tid for neste møte i brukerutvalget:

Neste møte i Brukerutvalget er planlagt torsdag 07.12.2023 kl. 11.30 – 14.00