For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Brukerutvalget

Evjeklinikkens brukerutvalg er et rådgivende organ i saker som angår tilbudet til våre pasienter. Her finner du referat fra siste møte i brukerutvalget.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Brukerutvalg

Evjeklinikkens brukerutvalg

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Brukerutvalgets mandat er å bidra som et rådgivende organ inn i klinikkens kvalitetsarbeid. Utvalget tar imot tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte, og fungerer som høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.

Klikk på denne lenken for å se brukerutvalgets veileder

Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post:  brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brevpost til brukerutvalget kan sendes til Evjeklinikken og merkes “Brukerutvalg”. Brevet vil da videresendes til brukerutvalgets leder.

Evjeklinikkens postadresse er: Evjeklinikken, Jørgen løvlands veg 5, 4735 Evje

Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere

 • Aina Stensland, leder av Brukerutvalget
 • Olav Udjus Hanssen, nestleder i Brukerutvalget
 • Odd Reidar Carlsen , bruker-representant

Representanter for Evjeklinikken

 • Alf Tore Moen, Daglig leder
 • Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
 • Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider

Referat fra siste gjennomførte møte i Evjeklinikkens Brukerutvalg:

Brukerutvalgsmøte 09.05.2023 – Saker til behandling:

 • Godkjenning av referat fra møtet 07.03.2023.

Konstituering av Brukerutvalget:

 • Ny veileder ble godkjent i styremøte i mars.
 • Brukerutvalgets 3 ordinære medlemmer fortsetter som før:
  • Aina Stensland – leder
  • Olav Udjus Hanssen – nestleder
  • Odd Reidar Carlsen – bruker-representant
 • Brukerutvalgets funksjonsperiode er 2 år. Ved endt funksjonsperiode skal Brukerutvalget konstitueres på nytt, og nytt valg av leder og nestleder gjennomføres. Neste valg blir i mai 2025.
 • Vara-ordningen avvikles. Derfor vil ikke Ronny Stavsholt kalles inn til kommende Brukerutvalgs-møter.
 • Brukerutvalgets leder/nestleder gis anledning til å delta på Evjeklinikkens styremøter.

Behandling av saker innmeldt fra brukere:

 • Det hadde pr. 04.05.23 ikke kommet inn noen skriftlige henvendelser fra klinikkens brukere til Brukerutvalget.

  Orientering  ved Daglig leder:

  • Orientering om pasientflyt: Klinikken ligger p.t. ca. 800 døgn i pluss. Klinikken har p.t. nærmere 1 års ventetid for nye pasienter.
  • Behandlingsmodell: Inneværende behandlingsmodell ble innført i januar 2022, og vurderes kontinuerlig. Det er så langt kun mindre forbedringer i pasientresultatene kontra forrige behandlingsmodell.
  • Oppfølging: Flowzone er tatt i bruk som oppfølgingssystem, og oppleves å svare til forventningene. Det er implementert en integrasjon mellom Flowzone og klinikkens pasientjournalsystem, slik at data kan overføres fra Flowzone over til pasientenes journaler.
  • Diabetespoliklinikk: Samarbeidet med Arendal sykehus om diabetespoliklinikk ved Evjeklinikken på onsdager fungerer meget bra.
  • Sommeren 2023: Familieleir skal gjennomføres i uke 26-27 (barn), og uke 30-31 (unge). Klinikken avvikler fellesferie i uke 28 og 29. Det skal i denne perioden byttes flere vinduer i adm.bygget.

  Drøftinger:

  • Håndtering av pasienthenvendelser: Drøfting rundt klinikkens rutiner og tekniske løsninger for mottak og behandling av skriftlige pasienthenvendelser (forespørsel om opphold,avviksmelding, spørsmål mv.).
  • Renhold: Drøftinger rundt pasientenes renhold på pasientrommet, og krav til rengjøring før avreise.

  Planlagt tid for neste møte i brukerutvalget:

  • Neste møte i Brukerutvalget er planlagt 19.09.2023.