For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Header - Evjeklinikkens tilbud om privatfinansiert restplassopphold for voksne

Restplasser

Restplassopphold ved Evjeklinikken et ett tilbud der det som eksisterer av ledige rom og ledige ressurser, benyttes til privatbetalte opphold.

Restplassopphold gir pasienter som har fullført sine første fire ordinære opphold, anledning til å komme tilbake til klinikken for å få ekstra påfyll av trening, friske opp i kunnskap eller fornye sin inspirasjon. Her kan du i stor grad skreddersy ditt eget opplegg etter egne ønsker og behov.

Tilbudet er en ypperlig mulighet å komme tilbake på sporet dersom du har behov for dette.

Evjeklinikken 9 Behandlingstilbud 9 Restplasser ny

Restplasser

For å kunne benytte seg av restplasstilbudet må man være fylt 18 år og ha fullført sine fire første opphold av behandlingsforløpet ved Evjeklinikken. Man må kunne klare seg selv uten bistand i det daglige på restplassopphold ved klinikken.

Det er også mulig å benytte seg av restplasstilbudet etter at man har fullført sitt behandlingsforløp. Hvis det er mer enn 3 år siden du sist var på opphold ved Evjeklinikken må du be fastlegen din å sende oppdaterte journalopplysninger til Evjeklinikken via dialogmelding. Dette må gjøres senest en uke før oppholdets oppstart.

Har du fått nye medikamenter siden siste opphold. må du be din fastlege om å sende oppdatert medikamentliste via dialogmelding/epikrise. Sendes den som epikrise må den merkes med “Restplass”. Dette må gjøres senest en uke før oppholdets oppstart.

Det legges ikke opp til konsultasjoner med fagteamet på restplassopphold. Ved akutt sykdom vil man selvfølgelig ha tilgang til klinikken sine ressurser.

Ut over måltidene, blir det ikke spikret et fast program for de som kommer på restplasser. Det legges opp til at en selv med visse forbehold skal kunne velge blandt aktiviteter, treninger og undervisninger som er satt opp på planene for ordinære grupper som er inne til opphold. (Gruppetimer, matkurs og og lån av sykler tilbys ikke som en del av restplasstilbudet)

Priser og bestilling av restplassopphold

Restplasstilbudet ble i slutten av 2023 revidert. I denne sammenheng har det blitt gjort en del endringer i noen av vilkårene, struktur og i priser på tilbudet. Prisene er regulert i henhold til økte utgifter. Endringer trer i kraft fra 01.01.2024, men gjelder for alle bestillinger for 2024 og utover.

Foreløpig tar vi ikke imot bestillinger eller reservasjoner for restplass for 2024. Det er mulig å sette seg på en «ønskeliste» uten garanti eller reservasjon slik at man evt kommer tidligere i køen dersom det skulle åpne seg ledige plasser i ønskede tidspunkt.

Reservasjon og garanti for et ønsket restplassopphold gis tidligst 14 dager før oppholdets oppstart.

Dette er våre restplass tilbud 2024:

  • «Minipakken» 5 dagers restplass (Inntak søndag kl 16.00-18.00 og utsjekk fredag 5 dager senere rett etter frokost – Det er ikke mulig å utvide dette pakketilbudet) pris kr. 2500,-
  • «Grunnpakken» 12 dagers restplass (Inntak søndag kl. 16.00-18.00 og utsjekk fredag 12 dager senere rett etter frokost) pris kr. 5160,-
  • “Utvidelse” Hvis det er ledige rom og kapasitet, er det mulig å utvide “Grunnpakken”, enten ukentlig rett i fokant av oppholdet fra søndag til søndag eller ukentlig rett i etterkant av oppholdet fra fredag til fredag. Dette koster kr. 3500,- for hver enkelt ekstra uke. Øvre grense for utvidelse av opphold er satt til 4 ekstra uker.

Det er mulig å utvide ordinære 12 dagers opphold og ekstraopphold med restplassopphold rett i forkant eller rett i etterkant av opphold, så langt vi har ledige rom og kapasiet til dette. Dette er først mulig etter at man har fullført de fire første oppholdene i behandlingsforløpet. Utvidelse i forkant av oppholdet vil bli ukentlig fra søndag til søndag, uavhengig av hvor mange uker du ønsker å utvide med. Utvidelse rett i etterkant av oppholdet vil bli ukentlig fra fredag til fredag uavhengig av hvor mange uker du ønsker å utvide med. Prisen for utvidelse er kr. 3500,- for hver enkelt ekstra uke. Øvre grense for utvidelse av opphold er satt til 4 ekstra uker.

Du kan ikke reservere plass på faste rom eller bygg. Hvis du ønsker å ha et lengre  restplassopphold må du være forberedt på å måtte bytte rom og bygg underveis i oppholdet hvis dette blir nødvendig.

Restplassopphold er et privatfinansiert tilbud og gir ikke noen form for refusjonsrett verken fra Helfo eller Pasientreiser.

Ledige plasser for restplassopphold 2024

Vi har for tiden ikke en oppdatert oversikt over ledige restplasser på denne siden. Dersom du ønsker å sjekke om vi har ledige plasser kan du ta kontakt med restplassansvarlig, Tønnes på mail til resplass@evjeklinikken.no 

Bestilling av restplasser, gjøres via vårt online bestillingsskjema.  Hvis det ikke skulle være ledige plasser på hele eller deler av det ønskede tidspunktet, vil vi ta kontakt med deg om dette på oppgitt mailadresse. Hvis vi har ledige plasser, sender vi ut ordrebekreftelse, angrerettskjema, faktura og informasjon vedrørende bestillingen til din oppgitte e-postadresse. Restplassoppholdet blir først reservert ved betalt faktura. Vi vil ta kontakt med deg på telefon, dersom du merker av i bestillingen at du har behov for tilrettelegging eller har viktige tilleggsopplysninger. Vi tar forbehold om at bestillingsprosessen kan ta noe tid da dette gjøres manuelt.

Det er 14 dagers angrerett på bestilling av restplass ved Evjeklinikken. Etter dette må det foreligge en legeerklæring for å få refundert pengene dersom man må trekke seg i forkant av et opphold.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om tilbudet 

Kontaktperson for restplasser: Carl Tønnes Svanes

Telefon: 98 29 30 71

E-post: cts@evjeklinikken.no

Vi fraråder å sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger via e-post. Dette fordi e-post ikke er en sikker kommunikasjonskanal.

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg