For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Header - Evjeklinikkens tilbud om privatfinansiert restplassopphold for voksne

Restplasser

Restplassopphold ved Evjeklinikken et ett tilbud der det som eksisterer av ledige rom og ledige ressurser, benyttes til privatbetalte opphold.

Restplassopphold gir pasienter som har fullført sine første fire ordinære opphold, anledning til å komme tilbake til klinikken for å få ekstra påfyll av trening, friske opp i kunnskap eller fornye sin inspirasjon. Her skreddersyr man sitt eget opplegg etter egne ønsker og behov. Tilbudet er en ypperlig mulighet å komme tilbake på sporet dersom man har behov for dette.

 

Evjeklinikken 9 Behandlingstilbud 9 Restplasser ny

Restplasser

For å kunne benytte seg av restplasstilbudet må man ha fullført de fire første ordinære opphold i sitt behandlingsforløp.

Det er for tiden et krav om at man må være symtomfri for å kunne benytte seg av restplasstilbudet. Ut over dette må man forholde seg til klinikkens rutiner, råd og tiltak for smittevern. Vi tar forbehold om at tiltak og endringer kan bli gjort på kort varsel for å håndtere smittesituasjoner. Du kan lese mer om klinikken sine tiltak ved å klikke på lenken under:

Det er også mulig å benytte seg av restplasstilbudet etter at man har fullført sitt behandlingsforløp. Hvis det er mer enn 5 år siden du sist var på opphold ved Evjeklinikken må du be fastlegen din å sende oppdaterte journalopplysninger til Evjeklinikken via dialogmelding. Dette må gjøres senest en uke før oppholdets oppstart.

Har du fått nye medikamenter siden siste opphold. må du be din fastlege om å sende oppdatert medikamentliste via dialogmelding/epikrise. Sendes den som epikrise må den merkes med “Restplass”. Dette må gjøres senest en uke før oppholdets oppstart.

De som ønsker å benytte seg av restplasstilbudet må være fylt 18 år og klare seg selv uten bistand i det daglige. Ved akutt sykdom vil man selvfølgelig ha tilgang til klinikken sine ressurser.

Ut over måltidene, blir det ikke spikret et fast program for de som kommer på restplasser. Det legges opp til at en selv med visse forbehold skal kunne velge blandt aktiviteter, treninger og undervisninger som er satt opp på planene for ordinære grupper som er inne til opphold. (Gruppetimer, matkurs, basseng og lån av sykler tilbys ikke som en del av restplasstilbudet)

Det legges ikke opp til konsultasjoner med fagteamet på restplassopphold. Dette er en ekstratjeneste som man kan bestille i forkant av oppholdet hvis det er ledig kapasietet. Man må forvente å betale for slike samtaler i forkant av oppholdet. Pris for konsultasjon med lege, sykepleier, fysioterapeut eller ernæringsfysiolog er for tiden kr. 500,- pr. konsultasjon.

Priser og bestilling av restplassopphold

Vi har valgt å gå bort fra tidligere praksis med å kjøre kampanjer eller ha ulike priser avhengig av hvor langt man har kommet i behandlingsforløpet.

  • 1 uke restplassopphold (Inntak fra søndag kl.16.00-18.00 og utsjekk påfølgende søndag etter frokost) kr. 3150,-
  • 14 dagers sammenhengende restplassopphold (Inntak fra søndag kl.16.00-18.00 og utsjekk søndag 14 dager senere, etter frokost) kr. 5310,-

Dersom vi har tilgjengelige rom og ledig kapasitet, er det mulig å utvide restplassoppholdet ut over 14 dager. Dette koster kr. 3150,- for hver enkelt ekstra uke. Øvre grense for antall sammenhengende restplassuker er satt til 6 uker. Restplassopphold betales i forkant av oppholdet.  

Det er mulig å utvide ordinære opphold i etterkant så langt det er ledige plasser til dette. Siden avreisedag for ordinære opphold nå er på fredager, vil oppstart i disse tilfellene bli fra fredag etter utsjekk og fram til fredag den uka man avslutter uavhengig av lengde på restplassoppholdet.

Det er dessverre ikke mulig å reservere faste rom eller bygg. Hvis du ønsker å ha et lengre  restplassopphold kan det forekomme at du må bytte rom/bygg underveis i oppholdet hvis dette blir nødvendig.

Restplassopphold er et privatfinansiert tilbud og gir ikke noen form for refusjonsrett verken fra Helfo eller Pasientreiser.

Ledige plasser for restplassopphold 2023

Vi har for tiden ikke en oppdatert oversikt over ledige restplasser på denne siden. Dersom du ønsker å sjekke om vi har ledige plasser kan du ta kontakt med restplassansvarlig, Tønnes på mail til resplass@evjeklinikken.no 

Bestilling av restplasser, gjøres via vårt online bestillingsskjema.  Hvis det ikke skulle være ledige plasser på hele eller deler av det ønskede tidspunktet, vil vi ta kontakt med deg om dette på oppgitt mailadresse. Hvis vi har ledige plasser, sender vi ut ordrebekreftelse, angrerettskjema, faktura og informasjon vedrørende bestillingen til din oppgitte e-postadresse. Restplassoppholdet blir først reservert ved betalt faktura. Vi vil ta kontakt med deg på telefon, dersom du merker av i bestillingen at du har behov for tilrettelegging eller har viktige tilleggsopplysninger. Vi tar forbehold om at bestillingsprosessen kan ta noe tid da dette gjøres manuelt.

Det er 14 dagers angrerett på bestilling av restplass ved Evjeklinikken. Etter dette må det foreligge en legeerklæring for å få refundert pengene dersom man må trekke seg i forkant av et opphold.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om tilbudet 

Kontaktperson for restplasser: Carl Tønnes Svanes

Telefon: 98 29 30 71

E-post: cts@evjeklinikken.no

Vi fraråder å sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger via e-post. Dette fordi e-post ikke er en sikker kommunikasjonskanal.

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg