Om Evjeklinikken

 

Vi kan hjelpe både voksne og barn/familier. Vi har i hovedsak tilrettelagt vårt tilbud for fire forskjellige grupper.

  • Barnefamilier

  • Familier med tenåringer

  • Voksne 18-30 år

  • Voksne 30 år og op

Om oss

Evjeklinikken er et senter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten, og vår hovedsamarbeidspartner er Helse Sør-Øst. For øvrig har vi også pasienter fra de andre delene av landet.

I Norge har vi en lang tradisjon for rehabilitering på institusjon. Evjeklinikken har vært etablert siden 2005. Vi har dermed en kortere historie enn mange andre institusjoner, men innen overvektsbehandling er vi i en særposisjon både i forhold til antall behandlede pasienter og gjennomførte behandlingsdøgn. Vi har derfor solid erfaring med hva som kreves for et godt samarbeid om livsstilsendring.

Våre verdier

Vi har fire grunnleggende verdier:

  • Trygghet – at du velger den riktige samarbeidspartner.
  • Langsiktighet – at vi har fokus på endringer du kan leve med, og hvis du vil kan vi følge deg lenge.
  • Nyskaping – at dine erfaringer sammen med forskning skaper grunnlag for stadig videre utvikling av vårt tilbud.
  • Profesjonalitet – at vi har kompetansen til å gi deg det som du har behov for.

Evjemodellen

Med utgangspunkt i tilgjengelige internasjonalt publiserte studier har Evjeklinikken utviklet en egen behandlingsmodell. Evjemodellen har fokus på endring av livsstil som virkemiddel til varig vektreduksjon. Modellen består av en kombinasjon av repeterende opphold på Evjeklinikken og oppfølging i hjemmeperiodene. Disse tiltakene har vist dokumentert effekt på livsstilsendring og vektreduksjon i mange vitenskapelige studier. Modellen anbefales av Sosial- og Helsedirektoratet.

Her holder vi til

Evjeklinikken er lokalisert i Evje og Hornnes Kommune, ca. 1 times kjøretid fra Kristiansand mot Hovden. Klinikken ligger i naturskjønne omgivelser og disponerer flotte fasiliteter både inne og ute, tilrettelagt for trening og rekreasjon.

Fasiliteter

Klinikken disponerer totalt ca. 7000 kvm til ulike formål. Bygningsmassen består av hovedbygget (med administrasjon, legekontor, spisesal og undervisningslokaler m.m.), Major-stuen med storkjøkken og selskapslokaler / undervisningslokaler, 7 boligbygninger for våre pasienter, gymsal m.m. I tillegg disponerer klinikken flotte fellesarealer både ute og inne, som brukes til trening og rekreasjon. Vi har blant annet egen sandvolleyballbane og et eget friluftsområde med lavvo like ved elva. Klinikken har også avtale om tilgang til basseng.

Ansatte

Evjeklinikken har en bred helsefaglig stab som hjelper deg med å nå dine mål.

Vårt helsefaglige team består av lege, sykepleiere med spesialkompetanse på diabetes og psykisk helse, sosionom, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og aktivitetsveiledere. I tillegg til den helsefaglige staben har Evjeklinikken ansatte som jobber innunder faggruppene ledelse og administrasjon, teknisk og renhold og kjøkken.

Historie

1. januar 2003 ble Evjemoen militærleir, som ligger 6 mil nord for Kristiansand, ved starten av Setesdal, utrangert, og hadde ikke lenger noen militær funksjon. Evje og Hornnes kommune overtok området og bygningsmassen fra Forsvarsbygg. Hensikten med dette var å legge til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser i den nedlagte leiren, som erstatning for de som gikk tapt da militæret la ned. Evje og Hornnes kommune etablerte to selskaper, Evje Utvikling AS som skulle bistå nyetablerere med kapital og kompetanse, og Evjemoen Næringspark AS som skulle tilrettelegge eiendomsmassen i forhold til behov nyetablerere hadde. På samme tid begynte mediene og faginstanser å sette søkelys på den hurtig voksende andel av sykelig overvektige i Norge. I Norge var det lite tilbud, hvis noe, og Danmark ble alternativet for mange. På Evjemoen stod mange rom tomme, det samme gjorde administrasjonsbygg og treningshall. Med dette som utgangspunkt fikk Eva Moen ideen til etableringen av Evjeklinikken AS, som ble etablert høsten 2004. Tidligere Helse og Sosialsjef i Evje og Hornnes kommune, Tor – Ivar Karlsen fikk det faglige ansvaret for etablering av en behandlingsmodell, mens Eva Moen hadde ansvaret for det kontoradministrative og Alf Tore Moen den daglige ledelsen. Dr.med Tom B. Schulz ble klinikkens første medisinsk ansvarlige. Gode støttespillere i etablerings – og utviklingsfasen av klinikken har vært Evje og Hornnes kommune, Innovasjon Norge og Aust Agder Næringsselskap. Den første avtalen med et Regionalt Helseforetak ble inngått i 2005, med Helse Sør, og de første pasientene ankom klinikken i juni samme år. Pr i dag har Evjeklinikken avtale med Helse Sør–Øst. Den første behandlingsmodellen var på 4 uker som var normal rehabiliteringstid på den tiden for de fleste diagnosegrupper. Sykelig overvekt krever langsiktighet i tenkningen rundt behandling, og modellen er siden starten, utvidet og bearbeidet flere ganger, til slik den tilbys i dag.

Utvikling

Evjeklinikken har siden oppstarten vært svært opptatt av forskning og utvikling. Det er klinikkens uttalte målsetting at det til enhver tid er en stipendiat ansatt.  Pr. dato arbeides det iherdig med videreutvikling av tilbudet på klinikken. Nye og spennende muligheter for flere diagnosegrupper skal realiseres, og vi ser frem til å kunne legge nye kapitler til klinikkens historie.

Les mer om forskning og utvikling.

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Vi ber våre pasienter om tilbakemeldinger.

Vi er sertifisert etter kvalitetsstandardene ISO 9001:2015 og Miljøfyrtårn.

Her finner du linker til nyttige nettsider.

Vi har en rekke samarbeidspartnere – både innenlands og utenlands.

Ønsker du jobb hos oss?
Sjekk her om det er noen ledige stillinger innenfor ditt fagfelt.

© 2020 Evjeklinikken