For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Om Evjeklinikken

Her finner du informasjon om Evjeklinikken og hvordan driften blir organisert

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken

Senter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt

– Sammen for en sunnere livsstil

Evjeklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten, og vår hovedsamarbeidspartner er Helse Sør-Øst. For øvrig har vi også gjestepasienter fra de andre helseregionene.

Evjeklinikken ble etablert i 2005 og vi er i en særposisjon både i forhold til antall behandlede pasienter og gjennomførte behandlingsdøgn innenfor vår diagnosegruppe. Vi har derfor solid erfaring i hva som kreves for et godt samarbeid om livsstilsendring.

Evjeklinikkens historie

– Utvikling fra 2004

I januar 2003 ble Evjemoen militærleir lagt ned.

Evje og Hornnes kommune overtok området og bygningsmassen fra Forsvarsbygg. Hensikten med dette var å legge til rette for næringsutvikling og nye arbeidsplasser i den nedlagte leiren, som erstatning for de som gikk tapt da militæret la ned.

På samme tid begynte mediene og faginstanser å sette søkelys på den hurtig voksende andel av sykelig overvektige i Norge. For mange norske ble Ebeltoft i Danmark løsningen.

På Evjemoen lå det til rette for å etablere en norsk klinikk. Det var Eva Moen som først kom til å foreslå at de mange ledige byggene kunne benyttes til en klinikk for vektreduksjon.

Tidligere Helse og Sosialsjef i Evje og Hornnes kommune, Tor-Ivar Karlsen fikk det faglige ansvaret for etablering av en behandlingsmodell, mens Eva Moen hadde ansvaret for det kontoradministrative og Alf Tore Moen den daglige ledelsen. Dr.med Tom B. Schulz ble klinikkens første medisinsk ansvarlige.

Gode støttespillere i etablerings – og utviklingsfasen av klinikken har vært Evje og Hornnes kommune, Innovasjon Norge og Aust Agder Næringsselskap.

Den første avtalen med et Regionalt Helseforetak ble inngått i 2005, med Helse Sør, og de første pasientene ankom klinikken i juni samme år.

Basert på forskning og egne resultater/erfaringer, utvikles behandlingsmodellen kontinuerlig.

Evjekllinikken har et bredt sammensatt fagteam, samt utfyllende administrative tjenester som skal gjøre oppholdene for pasientene så meningsfylt som mulig.

I dag har Evjeklinikken tilbud til voksne, barn og unge.

Formål ved behandling

«Målet med behandlingen er at pasientene skal få kunnskap om hvordan de kan forbedre sin egen helse, samt erfaring med hvordan kunnskapen kan brukes til å skape varig endring.»

Våre behandlingsprinsipper

Utgangspunktet vårt er å gi hjelp til selvhjelp. Vi ønsker ikke å belære pasientene i hvordan de skal leve livet sitt. Vi skal gi pasientene kunnskap, motivasjon og mot til å sette i verk tiltak som de også ønsker. Så det viktigste elementet er å være tett på pasientene og gi oppmuntring og veiledning som er riktig på det stadiet de er i.
Behandlingsmodellen tar utgangspunkt i endring av livsstil som et virkemiddel til å oppnå bedre helse og forebygge fremtidige plager. Varig helsegevinst oppnås best ved grunnleggende livsstilsendring, som for våre pasienter ofte vil gi langsom og kontrollert vektnedgang.

Behandlingens hovedfokus er på trening, hverdagsaktivitet og kosthold. Til dette trenger mange støtte og oppmuntring, samt gode mestringsopplevelser som kan åpne øynene for de mange mulighetene som finnes. Skyldfølelse er noe mange av pasientene opplever, og er en følelse som må overvinnes. Det gjelder å finne en balanse mellom det man kan gjøre og det man ønsker å gjøre.

Om oppholdene ved Evjeklinikken

Mat og måltider

Alle som kommer til Evjeklinikken har forsøkt å gjøre endringer i kostholdet for å bli sunnere. Det kan være mange forskjellige grunner til at man ikke har lyktes med endringene, eller hatt vansker med å stå i endringene over tid. Erfaringene varierer sterkt, og for mange har begrepet sunt kosthold blitt noe som er komplisert eller til og med provoserende å forholde seg til. På klinikken prøver vi å fremme et kosthold som er både enkelt og hensiktsmessig. Det serveres måltider i kantine til faste tidspunkter, fire ganger om dagen, dessuten får man tilbud om mellommåltider i form av f.eks. frukt, grønnsaker eller yoghurt. Det legges normalt ikke opp til bespisning utenom klinikkens fellesarealer.

Maten som serveres og anbefales er i sammensetning og mengde basert på gjeldende offentlige retningslinjer. Det kan tilbys tilpasninger ved matintoleranser, allergier og religiøse skikker, dersom pasientene kan dokumentere slike behov. For øvrig har pasientene anledning til å tilfredsstille sine preferanser ved å velge blant det som blir tilbudt.

Kostholdet har også en svært sentral rolle i undervisningen ved klinikken, både teoretisk og praktisk. Den teoretiske undervisningen er i hovedsak regissert av våre ernæringsfysiologer, og foregår både i store og mindre grupper, samt i konsultasjoner. Den praktiske undervisningen er hovedsakelig i form av matkurs, der man lærer å bruke rene og magre produkter til å lage enkle og sunne retter.

Trening og aktivitet

På klinikken foregår treningen både individuelt og i grupper. Gruppetreningen har en relativt fast struktur. Den består av flere forskjellige aktiviteter som foregår parallelt, der pasientene deltar basert på sine treningsplaner/preferanser. Det avholdes regelmessige tester i form av gåtest og sykkeltest, og intensitetsanbefalingene baseres på resultatene av disse testene. Treningsmetodene er mye inspirert av metoder som benyttes innen toppidretten fordi disse metodene er effektive formdrivere.  Det er naturligvis også metoder som er basert på mer generelle prinsipper om motivasjon, lek og mestring, og ikke minst erfaringer innen veiledet trening for rehabilitering og forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Treningstilbudet ved Evjeklinikken er populært hos pasientene fordi treningen gir fremgang på så mange områder.

Det er vår erfaring at det langsiktige utbyttet av behandlingen ved Evjeklinikken er avhengig av at pasientene klarer å ta til seg erfaringer fra trening under behandlingsoppholdene og benytte seg av metodene når de kommer hjem. Dette fordrer en klar plan, nødvendige prioriteringer og masse pågangsmot, elementer som klinikkens ansatte følger opp i hjemmeperiodene basert på pasientenes ønsker.

Sosiale og mentale aspekter

I tillegg til fokus på kosthold og trening/aktivitet, så vektlegger vårt behandlingsopplegg også mentale aspekter som kan relateres til endring av livsstil. Dette ivaretas gjennom blant annet konsultasjoner med fagteamet, undervisning og forelesninger, gruppesamtaler og individuelle samtaler, og ikke minst gjennom oppfølgingen pasienten mottar fra sin veileder.

På Evjeklinikken blir du også en del av et pasientsamfunn. Man bor sammen og har det sosialt, og det jobbes i grupper. Behandling i grupper er positivt blant annet fordi man treffer andre med noen av de samme utfordringene som en selv sliter med. Alle er i en endringsprosess, og mestring og motivasjon styrkes i fellesskap med andre. Gruppen har noe felles som holder den sammen, og det er motiverende. Det er ikke sjelden at man får venner for livet.

Våre pasienter

Vi har behandlingsopplegg tilpasset både voksne og barn/familier. Det er stor variasjon i hvilken bakgrunn pasientene våre har, og de har svært forskjellig funksjonsnivå. Det varierer også mye hvilke mål de har for tiden ved klinikken. Vi har i hovedsak tilrettelagt tilbudet for fire forskjellige grupper.

  • Barn (8 -12 år), sammen med en av foreldrene
  • Ungdom (13 – 18 år), sammen med en av foreldrene
  • Voksne 18-30 år
  • Voksne 30 år og over

Pasientene må ha et ønske om å leve et sunnere liv, og de må ha en overvekt som er så alvorlig at den fyller kriterier for behandling på institusjon. For voksne er kravet KMI over 40, eller KMI over 35 med overvektsrelaterte tilleggssykdommer som:

  • Diabetes mellitus
  • høyt blodtrykk
  • hjerte-/karsykdommer
  • PCOS
  • søvnapnoe-syndrom
  • alvorlige vektrelaterte funksjonsbegrensninger

Sykehus i Helse Sør-Øst kan henvise på disse vilkårene. Pasienter i andre regioner kan henvises som gjestepasienter under reglene om fritt behandlingsvalg.

For barn/familier er det egne kriterier.

Våre ansatte

Evjeklinikken har en bred helsefaglig stab som kan hjelpe deg med å nå dine mål. Vårt helsefaglige team består av lege, sykepleiere med spesialkompetanse på diabetes og psykisk helse, sosionom, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, idrettspedagog, samt trenings- og aktivitetsveiledere. I tillegg til den helsefaglige staben har Evjeklinikken ansatte som jobber innen faggruppene ledelse, administrasjon, drift, renhold og kjøkken.

Alfabetisk oversikt over Evjeklinikkens ansatte

 

Alf Tore Moen - Daglig leder

Alf Tore

Moen

Daglig Leder
Anne Wikstøl - Renhold

Anne

Wikstøl

Renhold
Anne Kathrine Kjetså - Kjøkkenmedarbeider

Anne Kathrine

Kjetså

Kokk
Carl Tønnes Svanes - Aktivitetsveileder

Carl Tønnes

Svanes

Aktivitetsveileder
Einar Kristian Tveitå - Klinikkoverlege

Einar Kristian

Tveitå 

Klinikkoverlege
Eva Moen - Kontorleder

Eva

Moen

Kontorleder
Fiyori Haylu - Kjøkken-medarbeider

Fiyori 

Haylu

Kjøkken-medarbeider
Gry Anette Fjermeros - Renhold

Gry Anette

Fjermeros

Renhold
Hilde Palm - Idrettspedagog

Hilde

Palm

Idrettspedagog
Leif Thorkel Sollie - Kvelds-/Nattevakt

Leif Thorkel

Sollie

Kvelds-/Nattevakt
Linda Bentsen - Kvelds-/Nattevakt

Linda

Bentsen

Kvelds-/Nattevakt
Linda Marie Ødegård - Helsesekretær

Linda Marie

Ødegård 

Helsesekretær
Line Veronika Kalseth - Lønn/Personal

Line Veronika

Kalseth

Lønn/Personal
Marcela Palma Landsverk - Klinisk ernæringsfysiolog (perm)

Marcela

Palma Landsverk

Klinisk ernæringsfysiolog
Mona Iren Torsteinsen - Diabetessykepleier

Mona Iren

Torsteinsen

Diabetessykepleier
Natalia Degtyareva - Kvelds-/Nattevakt

Natalia 

Degtyareva

Kvelds-/Nattevakt
Ole Kristian Moen - Teknisk sjef

Ole Kristian

Moen

Teknisk sjef
Roger Aksdal Bjelland - Økonomi/Utvikling

Roger

Aksdal Bjelland

Økonomi og marked
Siri Moen - Strategi og Utvikling

Siri

Moen

Strategi og utvikling
Siv Helleren - Spesialsykepleier i psykisk helse

Siv

Helleren

Spesialsykepleier i psykisk helse
Solveig Selseng - Sosionom ved Evjeklinikken

Solveig

Selseng

Sosionom
Sunniva Farstad Kalvenes - Klinisk ernæringsfysiolog

Sunniva

Farstad Kalvenes

Klinisk ernæringsfysiolog 
Terje Pedersen - IT-ansvarlig

Terje

Pedersen

IT-ansvarlig
Tellef Kleggeteveit - Fysioterapeut

Tellef

Kleggetveit

Fysioterapeut
Tone Merethe Fox - Kjøkkensjef

Tone Merethe

Fox

Kjøkkensjef
Toralf Frafjord - Driftssjef

Toralf

Frafjord

Driftssjef
Torhild Gletne - Treningsveileder

Torhild

Gletne

Treningsveileder
Ågot Kjetså - Renhold

Ågot

Kjetså

Renhold

Våre fasiliteter

Evjeklinikken disponerer ca. 7000 kvm til ulike formål. Bygningsmassen består blant annet av hovedbygg med administrasjon, kontorer for lege, sykepleiere og ernæringsfysiologer m.m. , resepsjon, spisesal og undervisningslokaler m.m. Vi har en egen aktivitetsavdeling med kontorer for våre fysioterapeuter, idrettspedagoger, treningsveiledere og aktivitetsveiledere. Her holder også nattevaktene til. Vi har også ulike treningsfasiliteter som gymsal, treningssal, ulike treningsrom, egen frisbee-park, volleyballbane og lavvo med bålplass m.m.

Evjeklinikken har 71 pasientrom fordelt på 6 pasientbygg med fra 8-15 rom på hvert bygg. I tillegg disponerer klinikken flotte fellesarealer, som kan brukes til trening og rekreasjon.

Under finner du en grafisk videopresentasjon av Evjeklinikkens fasiliteter og bygg. Du kan også laste ned presentasjonen i rent mp3 lydformat, eller som PDF tekstformat hvis du ønsker dette.

For å se videopresentasjonen i fullskjermmodus kan du klikke fullskjermsikonet fullskjerm-ikon nederst i selve videoen.

Tilrettelegging

Evjeklinikken ønsker å
tilrettelegge for pasienter som er avhengig av rullestol eller har utfordringer med å gå i trapper o.l.

Enkelte av våre rom er tilpasset for pasienter som har ulike bevegelseshemninger.

Beliggenhet

Evjeklinikken holder til på Evjemoen i Evje og Hornnes kommune ca 6 mil nord for Kristiansand og 3-4 km sør for Evje sentrum. Vår adresse er: Jørgen Løvlands veg 5, 4735 Evje.

Reise med bil

Ta av fra riksvei 9 mot Evjemoen. For å komme til Evjeklinikken, kjører du til enden av den lange sletten, og inn hovedporten til Evjemoen, port E (til høyre). Kjør rett frem like forbi første kryssende vei (ca. 200 meter) og du vil se Evjeklinikken som første bygg på venstre hånd.

Forslag til ruteplanleggere og veibeskrivelser for bil:

https://reiseplanlegger.naf.no (Lenke til ekstern nettside)

https://www.google.no/maps (Lenke til ekstern nettside)

Reise med tog og buss

For reisende med buss eller tog til Kristiansand, går det flere daglige bussavganger fra Kristiansand rutebilstasjon til Evje rutebilstasjon (reisetid: ca. 1 time) Bussen går fra perrong 8 og det er rute 170 som går til og fra Evje. Det kan være redusert antall ruteavganger i helgene.

Det går ikke direkte bussavgang fra Evje sentrum til Evjeklinikken, men det er mulig å benytte drosje, dette tar ca. 3 minutter. Telefon til Evje Taxi er: 37930119

AKT (Agder kollektivtrafikk) sin ruteplanlegger for buss:

https://www.akt.no (Lenke til ekstern nettside)

Reise med fly

Nærmeste flyplass er Kristiansand Lufthavn, Kjevik. Reisende med fly skal ikke bestille flybillett selv, men kontakte Pasientreiser på telefon: 05515.

Finn mer informasjon om pasientreiser på helsenorge.no sine nettsider:

https://www.helsenorge.no/pasientreiser (Lenke til ekstern nettside)

Transporttilbydere