Bruker - evalueringer

 

Vi ber våre pasienter om tilbakemeldinger.

Brukerevalueringer

Vi ber rutinemessig alle våre pasienter om tilbakemelding på hvordan man opplever behandlingen ved Evjeklinikken.

Vi benytter oss av Virke Rehab sin online brukerundersøkelse. Denne brukerundersøkelsen gjennomføres over internett, ved at pasientene logger inn på webportalen til Rambøll, og avgir sin tilbakemelding. De av våre pasienter som er inne til sitt 1. + 4. klinikkopphold inviteres og oppfordres til å delta i brukerundersøkelsen til Virke Rehab. Rapporter fra denne brukerundersøkelsen behandles kvartalsvis i Evjeklinikkens kvalitetsutvalg.

Årsrapport for 2019

Årsrapport for 2018

I tillegg til brukerundersøkelsen til Virke Rehab så utfører vi også vår egen brukerundersøkelse, i form av et evalueringsskjema som pasientene får utlevert ved sitt 2. + 4. klinikkopphold. Vi oppfordrer med dette pasientene til å gi oss en tilbakemelding på deres opplevelse av klinikken og vår behandlingsmodell. Tilbakemeldingene fra denne brukerundersøkelsen drøftes i klinikkens fagteam.

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Her kan du lese og laste ned våre brosjyrer.

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre telefontider er:

mandag – torsdag kl. 09.00 – 11.00

© 2020 Evjeklinikken