For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Brukerevalueringer

Vi ber alle våre pasienter om tilbakemelding på hvordan man opplevde oppholdet og behandlingen ved Evjeklinikken. Her finner du informasjon om evalueringene.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Brukerevalueringer

Brukerevalueringer

Vi ber rutinemessig pasientene våre om tilbakemelding på hvordan de opplever oppholdene og behandlingen ved Evjeklinikken.

Vi benytter oss av Virke Rehab sin online brukerundersøkelse, som er utviklet og driftet av Rambøll. De av våre pasienter som er inne til sitt 2. og 4. klinikkopphold inviteres og oppfordres til å delta i brukerundersøkelsen. Pasientene får tilsendt en e-post med link til brukerundersøkelsen, og kan enkelt logge inn og gi sin tilbakemelding. Det er frivillig å delta i brukerundersøkelsen, og besvarelsene vil være anonyme.

Rapporter fra denne brukerundersøkelsen behandles kvartalsvis i Evjeklinikkens kvalitetsutvalg.

I tillegg til brukerundersøkelsen til Virke Rehab så utfører vi også vår egen brukerundersøkelse, i form av et evalueringsskjema som pasientene får utlevert ved sitt 2. og 4. klinikkopphold. Vi oppfordrer med dette pasientene til å gi oss en tilbakemelding på deres opplevelse av klinikken og vår behandlingsmodell. Tilbakemeldingene fra denne brukerundersøkelsen drøftes i klinikkens fagteam.