For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Smittevernrutiner ved Evjeklinikken

På denne siden legger vi ut informasjon om ulike Koronatiltak som gjennomføres ved Evjeklinikken.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Coronatiltak

Smittevernregler for pasienter ved Evjeklinikken gjeldende fra: 01.01.2022

Covid-19 symbol

Generelt i forhold til smittevernsituasjonen:

 • Klinikken har de strengeste tiltakene siden starten av pandemien.
 • Smittevernarbeidet gir ingen garanti mot å bli smittet under opphold ved Evjeklinikken. Målet er at det skal være mindre risiko for å bli smittet enn om pasienten bodde hjemme. Pasienter som ikke synes det er trygt nok for egen del, kan få tilbud om opphold etter at smittebølgen har lagt seg.
 • Tiltakene endres fortløpende og på kort varsel etter behov.

Regler, rutiner og tiltak for smittevern ved Evjeklinikken fra 01.01.2022:

 1.  Man kan ikke komme til Evjeklinikken dersom man har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon. Det bes om at pasienter tar hurtigtest for korona dagen før avreise til klinikken. Pasientene må akseptere å la seg koronateste ved behov.
 2.  Pasientene bør reise til og fra klinikken med privat transport.
 3.  Pasienter som kommer til Evjeklinikken under den pågående smittebølgen må være selvhjulpne i det daglige, ellers må oppholdet utsettes.
 4.  Man skal søke å holde 2 meters avstand til ansatte og pasienter når man er innendørs de første 10 dagene ved klinikken, med mindre annet er avtalt for en konkret situasjon med en ansatt fra klinikken. Man må ha munnbind tilgjengelig for bruk dersom det skulle oppstå situasjoner der man ikke kan holde tilstrekkelig avstand.
 5.  Ved undervisning og måltider benyttes faste plasser.
 6.  Antallet pasienter som bor på hver brakke begrenses. Fellesrom på brakkene holdes stengt de første 10 dagene av oppholdet.
 7.  Pasienter som blir forkjølet/syke skal straks gå på rommet sitt og kontakte klinikkansatte. De må være på rommet til saken er vurdert av lege. Mat skal leveres på utsiden. Ansatte banker på og pasienten henter maten selv.
 8.  De første 10 dagene av oppholdet holdes gymbygget bare åpent for oppsatte timer. Basseng og badstue holdes stengt, og det avholdes ikke praktiske matkurs.
 9.  Ved bespisning er det plikt til å sprite hendene før man forsyner seg. Pasienter som ikke kan benytte håndsprit må henvende seg til betjeningen for assistanse.
 10.  Det er ikke tillatt med besøk på tvers av brakkene eller utenfra uten etter avtale med klinikkoverlegen. Avtale om besøk utenfra skal gjøres senest om morgenen dagen før besøket ankommer, for helgebesøk er siste frist fredag morgen. Det er ikke tillatt med besøk som foregår innendørs.
 11.  Permisjoner skal begrenses til et absolutt nødvendig minimum. Dette gjelder også for reiser til Evje sentrum. Permisjon til områder utenfor kommunen kan bare innvilges etter avtale med lege ved klinikken. Alle permisjoner til reiser utenfor kommunen skal avtales senest siste virkedag før reisen. Pasienter som kommer til klinikken bør være innstilt på at man kanskje ikke får innvilget noen form for permisjon under oppholdet, men at oppholdet da heller må avsluttes/utsettes.
 12.  Det tilstrebes at mest mulig av kontakten mellom ansatte og pasienter foregår per telefon eller utendørs.
 13.  Pasienter skal ikke gå opp i 2. etg i Hovedbygningen uten etter timeavtale med ansatt.

Det kan forekomme at enkelte endringer vil kreve noe tid å få på plass i en overgangsperiode.

Sist oppdatert 17.12.2021

Koronasituasjonen i Evje og Hornnes Kommune

På Evje og Hornnes kommune sine nettsider vil du finne oppdatert informasjon om koronasituasjonen og tiltak som er satt i verk i kommunen.

Klikk lenken under for å komme til Evje og Hornnes kommune sine koronasider:

https://www.e-h.kommune.no/koronasituasjonen/

Folkehelseinstituttet sine temasider for koronaviruset

På folkehelseinstituttet sine nettsider, vil du finne oppdatert informasjon og rådgivning om smittesituasjonen i landet.

Klikk på lenken under for å komme til folkehelseinstituttet sine temasider for korona:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringens nasjonale råd og regler for smittevern

På regjeringen sine nettsider, vil du finne oppdaterte regler og rådgivning om smittevern i landet.

Klikk på lenken under for å komme til regjeringen sin oversikt for koronasituasjonen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/