For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg

Smitteverntiltak ved Evjeklinikken

På denne siden legger vi ut informasjon om ulike Koronatiltak som gjennomføres ved Evjeklinikken.

Evjeklinikken 9 Om Evjeklinikken 9 Coronatiltak

Smitteverntiltak for pasienter ved Evjeklinikken 

Covid-19 symbol

Generelt i forhold til smittevernsituasjonen:

Fra og med 1. april 2022 er det følgende smitteverntiltak som gjelder for pasienter ved Evjeklinikken. Tiltakene baserer seg på basale smittevernråd fra Folkehelseinstituttet (FHI) , med visse presiseringer for våre pasienter

Tiltakene endres fortløpende og på kort varsel etter behov.

Evjeklinikken baserer seg på basale smittevernråd, med visse presiseringer for våre pasienter:

  1. Man kan ikke komme til Evjeklinikken dersom man har symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon. Pasientene må akseptere å la seg koronateste ved behov.
  2. Pasienter skal informere en av de ansatte umiddelbart pr telefon dersom de får nytilkomne symptomer på akutt luftveisinfeksjon.
  3. Pasienter med nyoppstått luftveisinfeksjon må holde seg på rommet inntil situasjonen er avklart med sykepleier eller lege, og følge anbefalinger om evt. videre isolasjon.
  4. Pasienter har plikt til å uoppfordret informere klinikken dersom de får påvist coronasmitte.
  5. Pasienter med sannsynlig eller påvist coronasmitte bør fortrinnsvis avslutte oppholdet.
  6. Det er ikke lov å motta besøk på brakkene av utenforstående uten etter avtale med klinikkoverlege.

Det tas forbehold til at disse smittevernrådene og presiseringene kan bli endret på kort sikt, alt etter som hvordan smittebildet i samfunnet og ved klinikken arter seg

Koronasituasjonen i Evje og Hornnes Kommune

På Evje og Hornnes kommune sine nettsider vil du finne oppdatert informasjon om koronasituasjonen og tiltak som er satt i verk i kommunen.

Klikk lenken under for å komme til Evje og Hornnes kommune sine koronasider:

https://www.e-h.kommune.no/koronasituasjonen/

Folkehelseinstituttet sine temasider for koronaviruset

På folkehelseinstituttet sine nettsider, vil du finne oppdatert informasjon og rådgivning om smittesituasjonen i landet.

Klikk på lenken under for å komme til folkehelseinstituttet sine temasider for korona:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringens nasjonale råd og regler for smittevern

På regjeringen sine nettsider, vil du finne oppdaterte regler og rådgivning om smittevern i landet.

Klikk på lenken under for å komme til regjeringen sin oversikt for koronasituasjonen:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/