For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Header - Evjeklinikkens behandlingstilbud for barn og unge

Behandling av sykelig overvekt hos barn og unge

Tilbudet til barn og unge er et familiebasert tilbud. Det kan være vanskelig for en person å endre livsstil. Det å få en hel familie til å endre livsstil er enda mer krevende. Vi mener at hvis omsorgspersonene har fokus på å legge om livsstilen, vil dette kunne ha gunstig innvirkning på barna.

Målet for behandlingen er at familien skal få kunnskap om ernæring og trening, samt erfaring med hvordan kunnskapen kan brukes til å skape endring.

Vårt behandlingstilbud til barn og ungdom er fordelt på 2 målgrupper:

Barn (8 – 12 år), inkludert en av foreldrene.
Ungdom (13 – 18 år), inkludert en av foreldrene.

Evjeklinikken 9 Behandlingstilbud 9 Behandlingstilbud for barn og unge

Behandling av sykelig overvekt hos barn og unge

Tilbudet til barn og unge er et familiebasert tilbud:

Det er vanskelig for en person å endre livsstil. Det å få en hel familie til å endre livsstil er enda mer krevende. Det handler ikke bare om å stille krav, det kan lett skape konflikter. Hvis omsorgspersonene har fokus på å legge om livsstilen, vil dette kunne ha gunstig innvirkning på barna. Men det må gjøres med respekt for hverandre, og vi mener at varige endringer går gjennom endrede levevaner hos hele familien.

Evjeklinikken har fra 2008-2013 deltatt i forskningsprosjektet FamilY. På bakgrunn av våre erfaringer fra FamilY har vi utarbeidet et behandlingstilbud til familier med barn/ungdom.

Vårt behandlingstilbud til barn og ungdom er fordelt på 2 målgrupper:

  • Barn (8 – 12 år), inkludert en av foreldrene.
  • Ungdom (13 – 18 år), inkludert en av foreldrene.

Resten av familien kan også få tilbud om å delta i oppholdene ved klinikken, mot en egenandel.

Målet for behandlingen er at familien skal få kunnskap om ernæring og trening, samt erfaring med hvordan kunnskapen kan brukes til å skape endring. Vi bruker anerkjente pedagogiske metoder for å få til denne utviklingen. Det virker også ofte positivt på områder som ikke nødvendigvis har med vektproblematikk å gjøre.

Modell

Familiene innkalles til et 12-dagers opphold det første året, så to 5-dagers opphold etter henholdsvis ett og to år. Behandling skjer i form av et gruppetilbud med omtrent 15 deltakende familier som inviteres i spesifiserte uker i skolenes sommerferie.

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud for barn og unge - Familiene innkalles til et 12-dagers opphold det første året, så to 5-dagers opphold etter henholdsvis ett og to år.

Henvisning av barn og unge

Henvisningsrutiner for barn og unge er for tiden under vurdering i Helse Sør–Øst. Opplysningene nedenfor gis med forbehold om mulige endringer i gjeldende rutiner.

Behandling ved Evjeklinikken er en del av tredjelinjetjenesten. Det betyr at pasienten først må henvises fra fastlege (eller annen person med henvisningsrett) til en av de regionale poliklinikkene som behandler overvekt for barn og unge, som så kan henvise for rehabiliteringsopphold ved Evjeklinikken. Senter for sykelig overvekt – Seksjon for barn og unge (Sykehuset i Vestfold, Tønsberg) har de siste årene hatt en koordinerende funksjon for henvisninger fra lokale helseforetak.

Evjeklinikken er tilknyttet Norsk Helsenett, og kan motta henvisninger elektronisk.

Ventetider for behandling av barn og unge

På Helse Norge sine nettsider finne du oppdaterte oversikter over forventet ventetid for behandling av barn og unge under 18 år. klikk lenken under for å komme til Helse Norge sine nettsider.

Klikk her for å se Helse Norge sin oversikt over ventetider for behandling av overvekt hos barn og ungdom (Ekstern side)

Kriterier:

Diagnosegruppe/tilstand: Iso-KMI over eller lik 35

Iso-KMI er en kjønns- og aldersjustering av KMI for barn og unge. Det benyttes slik justering fordi KMI viser systematiske endringer i oppveksten, noe man ønsker å ta med i betraktning når man vurderer helsetilstanden til barna. Tabellen under angir KMI-verdi som tilsvarer iso-KMI 35 for gutter og jenter i aktuelle aldersklasser. Tidligere benyttet man kriteriet Iso-KMI over eller lik 30 + 5 KMI-poeng, det var et strengere kriterium som gjorde at spesielt mange av de yngste barna med fedme ikke kunne henvises.

Klikk her for å regne ut KMI (BMI) på nhi.no sin kalkulator for KMI (BMI) beregninger (Ekstern side)

Alder Gutter Jenter
8 24,6 24,5
8,5 25,5 25,5
9 26,4 26,4
9,5 27,5 27,4
10 28,3 28,3
10,5 29,2 29,3
11 30 30,2
11,5 30,6 31
12 31,2 31,7
12,5 31,7 32,3
13 32,2 32,9
13,5 32,6 33,4
14 33 33,8
14,5 33,3 34,1
15 33,6 34,3
15,5 33,8 34,4
16 34 34,5
16,5 34,3 34,7
17 34,5 34,8
17,5 34,8 34,9

Livsfase / aldersgruppe:

  • Barn (8-12 år)
  • Unge (13-18 år)

Pasienter fra andre helseregioner enn Helse Sør-Øst kan også henvises til Evjeklinikken etter at det i 2017 ble innført fritt behandlingsvalg innen rehabilitering. Pasientene må ha godkjenning fra lokalt sykehus som kan dokumentere at pasienten tilfredsstiller gjeldende kriterier, før henvisningene sendes til Evjeklinikken.

Alle henvisninger behandles i Evjeklinikkens inntaksnemnd før en eventuell plass kan bekreftes.

Man kan søke til Pasientreiser om å få refusjon for reiseutgifter.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om tilbudet:

Telefon – sentralbord: 37 88 60 00

Telefontid: mandag til torsdag fra kl. 08.30 til kl. 11.00

E-post: post@evjeklinikken.no

Vi fraråder å sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger via e-post. Dette fordi e-post ikke er en sikker kommunikasjonskanal. Dersom du ønsker å sende oss opplysninger elektronisk/digitalt, så anbefaler vi at du sender dette via Digipost. Søk etter Evjeklinikken AS eller vårt org.nr. 921008104

Kontortid: mandag til fredag fra kl. 08.00 til 16.00

Postadresse: Evjeklinikken AS
Jørgen Løvlands veg 5, 4735 Evje

Grafisk illustrasjon av Evjeklinikkens sitt hovedbygg