For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Våre pasienter kommer hit primært fordi de trenger hjelp med å endre livsstil og dermed gå ned i vekt. Dette er ingen enkel oppgave, og vanskeligere er det for alle dem som sliter med tilleggssykdommer og andre utfordringer i livet som oppleves som belastende. En av disse kan være dysleksi, eller lese- og skrivevansker som det heter på norsk. Denne utfordringen finner man blant folk i alle aldre, alle sosiale lag og begge kjønn. Det de fleste uansett har til felles er at man vegrer seg fra å fortelle om det fordi det er skambelagt og flaut. Men, visste du at Erna Solberg har dysleksi…?

 Våre pasienter er overrepresentert i denne gruppen og Evjeklinikken søker fremover å skape en enklere hverdag for de som oppholder seg her, og som strever med lese- og skrivevansker.

Viktige elementer i dette arbeidet er blant annet endring av skrifttype på skriftlig materiale, kortere og tydeligere informasjon samt skilting med bruk av bilder / symboler. Sentralt er også holdningsskapende arbeide og opplæring av både pasienter og ansatte for å anerkjenne og hjelpe en gruppe mennesker som sliter med noe som for mange er en selvfølge og som tas for gitt.

 Vår inspirator og pådriver i dette arbeidet er Roald Sandal, ansatt ved bedriften Glencore i Kristiansand. Glencore er en pionerbedrift i Norge og har virkelig tilrettelagt for sine ansatte med dysleksi!

 Vi som klinikk, med Siv (Spesialsykepleier i psykisk helse ved Evjeklinikken) i spissen, fortsetter dette spennende arbeidet og kanskje vil det i prosessen fremover dukke opp andre problemstillinger som også må hensyntas på en lignende måte!

 Skrevet av: Odd Sverre Moen (Sykepleier ved Evjeklinikken)