For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Sommer og tilkallings vikarer for kvelder og helger

Sommer og tilkallings vikarer for kvelder og helger

Evjeklinikken søker sommer / tilkallingsvikarer for kveldsvakter og / eller helgevakter

For nærmere opplysninger om arbeidsoppgaver eller for å søke på stilling kan du ta kontakt med Torhild Gletne som er ansvarlig for kveld og helgevakter. Epost adresse er: tg@evjeklinikken.no / telefon: 98293074

Ta med hvilke vakter som vil være mest aktuell for deg i søknaden.

Søknadsfrist snarest! Aktuelle kandidater intervjues fortløpende.

Klikk her for å laste ned eller lese Evjeklinikkens personvernerklæring for jobbsøkere

Sist oppdatert | 27.04.2022

Ledige plasser til ekstraopphold i uke 28-29

Ledige plasser til ekstraopphold i uke 28-29

Vi har fortsatt en del ledige plasser som er satt av til ekstraopphold i perioden uke 28-29 (Oppstart søndag 10/7-2022 og hjemreise 22/7-2022)

For bestilling eller spørsmål rundt dette, send mail til vår helsesekretær Linda på e-post: LMO@evjeklinikken.no

De som allerede har satt seg opp på disse ukene, trenger ikke å bestille.

Hjertelig velkommen skal dere være.

Tilbudet om «Ekstraopphold» gjelder for de av våre voksne pasienter som fra og med 2015 har gjennomført alle sine fem ordinære opphold innen oppsatt tid. Hvis du tilhører denne gruppen kan du få tilbud om ett to ukers opphold i år 3, 4 og 5. av behandlingsforløpet. Ekstraopphold kan tilbys så lenge klinikken har tilgjengelig kapasitet og man kan dessverre ikke overføre uker fra ett år til ett annet år, basert på gjeldende avtale med Helse Sør-Øst.

Vi tar forbehold om endringer på kort varsel.

 

Vi søker klinisk Ernærings-fysiolog til 100% fast stilling

Vi søker klinisk Ernærings-fysiolog til 100% fast stilling

Evjeklinikken AS søker Klinisk Ernæringsfysiolog til 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Gi pasientene opplæring i klinikkens kostanbefalinger, samt hvordan disse kan gjennomføres hjemme (via forelesninger, gruppesamtaler, individuelle konsultasjoner, skriftlig materiell).
 • Ha pasientkonsultasjoner om andre ernæringsmessige hensyn (f.ex allergier / kosttilpasninger under oppholdet, kostråd ved forskjellige sykdommer).
 • Samarbeide tett med klinikkens kjøkkenpersonell om maten, og se til at den er i overenstemmelse med helsedirektoratets kostråd, samt klinikkens anbefalinger. Andre relevante hensyn er økonomi, praktisk gjennomførelse, og smaksmessig kvalitet.
 • Sørge for at kjøkkenet har oppdatert oversikt over allergier / intoleranser for pasientene som til enhver tid er på klinikken.
 • Hovedansvar for å føre statistikk over pasientenes utvikling (krever erfaring med SPSS og Excel, samt håndtering av pasientdata). Skrive oppsummerende rapporter med deskriptiv statistikk i samarbeid med klinikklegen.
 • Veiing av pasienter.
 • Samarbeid i tverrfaglig team om daglig drift av klinikken, samt videreutvikling av Evjeklinikkens ernæringsbehandling.
 • Lede morgenmøte med pasientene.
 • Avreisesamtaler, med rapportskriving fra klinikkoppholdet.
 • Pasientoppfølging (over telefon og digitalt).
 • Lage dagsplaner for pasientene.
 • Bidra med gjennomføring av barne- ungdomsleir om sommeren.
 • Holde interne/eksterne kurs ved forespørsel (oftest om diabetes).
 • Internundervisning av ansatte .

Kvalifikasjoner:

 • Klinisk Ernæringsfysiolog-utdanning.
 • Erfaring med SPSS og gode Excel kunnskaper er en fordel.
 • Matglede og engasjement for faget.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids – og kommunikasjonsegenskaper.
 • Initiativrik og løsningsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Fleksibel.
 • Pålitelig og lojal.
 • Like å arbeide med mennesker.
 • Godt humør og være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og kollegaer med sterk fagkompetanse.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter Virkes tariff.

Søknadsbrev med CV og eventuelle andre vedlegg innsendes via vår stillingsannonse på finn.no:  

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=253720899 (Ekstern nettside)

Søknadsfrist snarest! Aktuelle kandidater intervjues fortløpende.

Tiltredelse etter avtale

Klikk her for å laste ned eller lese Evjeklinikkens personvernerklæring for jobbsøkere

Om Evjeklinikken:

Evjeklinikken AS ble etablert i 2005 og er i dag en ledende aktør innen konservativ behandling av sykelig overvekt. Klinikken er privateid og er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge.
Vår hovedsamarbeidspartner er Helse Sør-Øst, men klinikken har pasienter fra hele landet.

Sist oppdatert | 19.04.2022

Vi søker sosionom til 50% fast stilling

Vi søker sosionom til 50% fast stilling

Evjeklinikken AS søker sosionom til 50% fast stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen som sosionom innebærer et ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltak som kan forsterke pasientens rehabilitering.
 • Arbeidet innebærer blant annet kartlegging, fortløpende oppfølging, samtaler, utforming av handlingsplan, kontakt med arbeidsgiver, hjemstedskommune, NAV og fastlege.
 • Undervisning for grupper innenfor fagområdet.
 • Oppfølging av pasienter mellom opphold / hjemme.

Kvalifikasjoner:

 • Sosionomutdanning.
 • Relevant erfaring fra arbeid som sosionom ansees fordelaktig.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og motivasjon for tverrfaglig teamarbeid.
 • Egenskaper som strukturert, fleksibel og kunne arbeide selvstendig og målrettet vektlegges.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Lojal

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og kollegaer med sterk fagkompetanse.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter Virkes tariff.

Søknadsbrev med CV og eventuelle andre vedlegg innsendes via vår stillingsannonse på finn.no:  

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=253032591 (Ekstern nettside)

Søknadsfrist snarest! Aktuelle kandidater intervjues fortløpende.

Tiltredelse etter avtale

Klikk her for å laste ned eller lese Evjeklinikkens personvernerklæring for jobbsøkere

Om Evjeklinikken:

Evjeklinikken AS ble etablert i 2005 og er i dag en ledende aktør innen konservativ behandling av sykelig overvekt. Klinikken er privateid og er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge.
Vår hovedsamarbeidspartner er Helse Sør-Øst, men klinikken har pasienter fra hele landet.

Sist oppdatert | 19.04.2022

Nye smitteverntiltak ved Evjeklinikken

Nye smitteverntiltak ved Evjeklinikken

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med nye smittevernråd, og det virker som at pandemien for tiden er på retur lokalt og nasjonalt. Evjeklinikken baserer seg på basale smittevernråd, med visse presiseringer for våre pasienter. De nye rådene og presiseringene vil gjøre seg gjeldende fra 01.04.2022

Tiltakene endres fortløpende og på kort varsel etter behov.

Evjeklinikken skaper lokale ringvirkninger

Evjeklinikken skaper lokale ringvirkninger

«DNB har laget en ringvirkningskalkulator som viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge (samfunnsbidrag). Samfunnsbidraget synliggjør positive økonomiske effekter fra en bedrift på sysselsetting, skatter og avgifter, kjøpekraft, underleverandører og resten av økonomien ved hjelp av en generisk ringvirkningsmodell» –  Kilde: DNB sin ringvirkningskalkulator (Ekstern nettside)

For å se hvilke ringvirkninger Evjeklinikken har på lokalmiljøet kan du søke «Evjeklinikken» i DNB`s ringvirkningskalkulator ved å følge denne koblingen: https://ringvirkninger.dnb.no/ (Ekstern kobling)

Du kan også følge disse direkte koblingene under for å se ringvirkninger for Evjeklinikken AS, Evjeklinikken Eiendom AS og Evjeklinikken Holding AS: