For å endre størrelsen på tekst, hold ctrl tasten nede (cmd på mac) og trykk (+) for å skalere opp (-) for å skalere ned

A+

Presentasjon av Evjeklinikkens brukerutvalg

Presentasjon av Evjeklinikkens brukerutvalg

I tillegg til tre ansatte fra Evjeklinikken, består brukerutvalget av: (fra venstre)  Odd R. Carlsen (bruker-representant), Aina Stensland (Leder), og Olav Udjus Hanssen (bruker-representant).

Brukerutvalget kommer sammen til møte minimum fire ganger i året, og da blir aktuelle saker drøftet. Det være seg treningsalternativer, behandlingsopplegget, mattilbudet, undervisning m.m. Vi tar gjerne imot innspill fra medpasienter om temaer/saker dere ønsker belyst.
Brukerutvalget jobber for at Evjeklinikken skal utvikles til det bedre for oss pasienter.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalg@evjeklinikken.no

Brevpost til brukerutvalget kan sendes til Evjeklinikken og merkes “Brukerutvalg”. Brevet vil da videresendes til brukerutvalgets leder.

Evjeklinikkens postadresse er:  Evjeklinikken – Jørgen løvlands veg 5 – 4735 Evje

Nytt oppfølgingssystem ved Evjeklinikken

Nytt oppfølgingssystem ved Evjeklinikken

Fra 01. september 2023 ble det innført  endringer i gjennomføring av oppfølging for Evjeklinikkens pasienter. Etter omleggingene blir det nå slik at pasienter som er i aktiv behandling hos oss, ved behov for veiledning eller ved spørsmål, tar kontakt med sin kontaktperson (oppfølger).

Pasienter i behandling som enda ikke har fått tilgang til Evjeklinikken sitt nye interaktive oppfølgings plattform«Flowzone», vil få invitasjon innen utgangen av oktober.

Hvis du har spørsmål eller lurer på noe rundt innføring av disse endringene. Kan du ta kontakt med vår Helsesekretær Linda Marie Ødegård ved å sende en sms til henne på telefon: 48866133

Intervju med Oddvar Tengesdal

Intervju med Oddvar Tengesdal

Oddvar Tengesdal, 31 år fra Kristiansand opplevde at vekta gradvis økte over tid og at legen etter hvert påpekte at hans situasjon begynte å bli alvorlig. Han jobber i en stillesittende jobb innen IT/ finans og hadde minimal interesse for kosthold og trening. At han spiste på følelser gjorde ikke situasjonen enklere.

Her kan du lese mer om livsstilsendringsreisen og erfaringene som han har gjort seg siden han kom til Evjeklinikken første gang  den andre oktober i 2018.

Hvorfor tror du at du gikk opp i vekt?

«Jeg spiste nok en del på følelser, og hadde minimal kunnskap og interesse for kosthold, ernæring og trening. »

Hva ble vendepunktet og bakgrunnen for at du valgte å legge om livet ditt?

«Siden jeg hadde valgt å bosette meg i Kristiansand, og fått jobb her i denne byen. Valgte jeg etter hvert å bytte fastlege. 16 mars 2018 møtte jeg opp hos min fastlege med det formålet at jeg ønsket en kontroll av min helsetilstand. Som seg hør, og bør ble jeg veid, og det ble tatt en rekke prøver. Jeg ble målt til 140,3 kg, og en høyde på 173 cm. Dette er den høyeste målingen jeg har av meg selv, men holder det samtidig ikke umulig at jeg kan ha veid mer.

Fastlegen pratet litt om hvor helseskadelig min situasjon er, og hvilke sykdommer man står i fare for å få. Ingenting var nytt, og alt hadde jeg hørt før. Plutselig spurte hun: “Oddvar, du har ikke vurdert, eller hørt om Evjeklinikken?” Allerede mens fastlegen var på ordet klinikken, gikk jeg nærmest i en blanding av angrep/forsvar modus. Om jeg ropte, eller om det kom rolig ut husker jeg ikke, men jeg sa tydelig ifra om at noe slankeoperasjon, skulle jeg ikke igjennom.

I tiden før første opphold ved Evjeklinikken begynte jeg å legge merke til ting, som jeg til nå ikke hadde villet se, eller innrømme for meg selv. Små trange toaletter på eksempelvis tog og restauranter var en utfordring. Noe av det mest sårende var nok at folk satt seg ned ved siden av meg i bussen når det var helt fullt, for å så flytte seg etter en kort stund, og sette seg ved siden av noen andre. Det å føle på kroppen at man er såpass stor, og i veien for resten av verden var ikke lett. Det resulterte i at jeg gikk hjem og gråt. Siden jeg ikke hadde bil, ble jeg nødt til å eksponere meg for denne opplevelsen, og det var like ille hver gang. Jeg sluttet å telle etter tredje episoden»

Hvordan ble ditt møte med Evjeklinikken?

«Den 2. oktober 2018 var dagen kommet for å reise oppover til Evjeklinikken. Det var en surrealistisk opplevelse, og føltes som jeg var på vei til min egen begravelse. Etter å ha kommet med buss opp til sentrum av Evje var det tid for å finne seg en taxi som skulle ta meg inn til klinikken. Jeg husker at taxien svingte inn porten, og stoppet utenfor hovedbygningen. Resten av første dagen var totalt mørklagt. De som har opplevd blackout under en muntlig eksamen, eller et jobbintervju vet hva jeg snakker om. »

Hva er de viktigste erfaringene du har fått ved klinikken som har hjulpet deg på din vei gjennom livsstilsendringen?

«Det største var mental trening som verktøy for å bekjempe tankevirus og negative tanker.
Som nevnt hadde jeg ikke mye erfaring om kosthold, ernæring, og trening så her fikk jeg virkelig utbytte av oppholdet.»

Hvordan opplever du livet nå i forhold til før?

«I tillegg til endringer som kosthold og aktivitet gjorde jeg noen endringer for å bedre min helse, og unngå spising på følelser.

I løpet av oppholdet ved klinikken ble jeg oppmerksom på hvilke venner som gir meg energi og ikke nødvendigvis holder meg tilbake. Jeg tok tak i min økonomiske situasjon og kvittet meg med kredittkort og forbrukslån.

Jeg opplever at min fysiske og psykiske helse er på et mye bedre sted i livet enn det var tidligere. Jeg har mer selvtillit, mer energi i hverdagen, og møter utfordringer på en helt annen måte med et mye bedre mindset.»

Hva er dine planer videre med en forbedret helse og et nytt utgangspunkt?

“Jeg er fortsatt i en prosess, og har ikke helt nådd målet jeg jobber mot. Hovedmålet var tosifret tall på vekten, og aldri komme over der igjen. De mer langsiktige målene er å få mere overskudd i hverdagen, og en bedre helse. Det er klart at jeg har hatt noen tilbakefall gjennom perioden, og er forberedt på at det kan skje igjen. Tanken er å ta tak i det raskest mulig dersom det skjer, og finne fram planen som jeg har skrevet ned. Det er en utfordring som vi aktive pasienter og tidligere pasienter må bære med oss gjennom livet, og være forberedt på at vi kan snuble igjen og igjen. Jeg tror avslutningsvis at mye er gjort, dersom vi innser faren og er obs på at den er der, og har en konkret plan dersom det skjer. Vi må huske på at det handler ikke om å unngå å feile, men at vi reiser oss igjen!”

Oddvar deler to sitater som har vært med ham gjennom hele prosessen, og som han ofte ser på og bruker som inspirasjon:

«Find friends that motivate you and make you a better person in life. Not friends who will hold you back, ignore you, and distract you from your goals. Life’s to short» («Finn deg venner som motiverer og gjør deg til en bedre person i livet, ikke venner som holder deg tilbake, overser deg og distraherer deg fra å nå dine mål. Livet er for kort»)

«Rise and rise again until lambs become lions» («Stig opp og opp igjen til lam blir til løver»)

Evjeklinikken takker Oddvar for at han ville dele sin historie her og for at han deler sine erfaringer i form av foredrag for pasienter ved klinikken. Lykke til videre i din prosess.

Den 23.01.2023 publiserte avisa Fedrelandsvennen en sak om ham i Magasinet : “Nektet slankeoperasjon. Nå har Oddvar (31) gått ned over 50 kg”. Dette er en (+) sak og krever abonnement for å leses. Du kan klikke koblingen under for å finne innslaget.

https://www.fvn.no/magasin/i/abP3n2/nektet-slankeoperasjon 

 

Evjeklinikken skaper lokale ringvirkninger

Evjeklinikken skaper lokale ringvirkninger

“DNB har laget en ringvirkningskalkulator som viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge (samfunnsbidrag). Samfunnsbidraget synliggjør positive økonomiske effekter fra en bedrift på sysselsetting, skatter og avgifter, kjøpekraft, underleverandører og resten av økonomien ved hjelp av en generisk ringvirkningsmodell” –  Kilde: DNB sin ringvirkningskalkulator (Ekstern nettside)

For å se hvilke ringvirkninger Evjeklinikken har på lokalmiljøet kan du søke «Evjeklinikken» i DNB`s ringvirkningskalkulator ved å følge denne koblingen: https://ringvirkninger.dnb.no/ (Ekstern kobling)

Du kan også følge disse direkte koblingene under for å se ringvirkninger for Evjeklinikken AS, Evjeklinikken Eiendom AS og Evjeklinikken Holding AS:

 

Fokus på dysleksi ved Evjeklinikken

Fokus på dysleksi ved Evjeklinikken

Våre pasienter kommer hit primært fordi de trenger hjelp med å endre livsstil og dermed gå ned i vekt. Dette er ingen enkel oppgave, og vanskeligere er det for alle dem som sliter med tilleggssykdommer og andre utfordringer i livet som oppleves som belastende. En av disse kan være dysleksi, eller lese- og skrivevansker som det heter på norsk. Denne utfordringen finner man blant folk i alle aldre, alle sosiale lag og begge kjønn. Det de fleste uansett har til felles er at man vegrer seg fra å fortelle om det fordi det er skambelagt og flaut. Men, visste du at Erna Solberg har dysleksi…?

 Våre pasienter er overrepresentert i denne gruppen og Evjeklinikken søker fremover å skape en enklere hverdag for de som oppholder seg her, og som strever med lese- og skrivevansker.

Viktige elementer i dette arbeidet er blant annet endring av skrifttype på skriftlig materiale, kortere og tydeligere informasjon samt skilting med bruk av bilder / symboler. Sentralt er også holdningsskapende arbeide og opplæring av både pasienter og ansatte for å anerkjenne og hjelpe en gruppe mennesker som sliter med noe som for mange er en selvfølge og som tas for gitt.

 Vår inspirator og pådriver i dette arbeidet er Roald Sandal, ansatt ved bedriften Glencore i Kristiansand. Glencore er en pionerbedrift i Norge og har virkelig tilrettelagt for sine ansatte med dysleksi!

 Vi som klinikk, med Siv (Spesialsykepleier i psykisk helse ved Evjeklinikken) i spissen, fortsetter dette spennende arbeidet og kanskje vil det i prosessen fremover dukke opp andre problemstillinger som også må hensyntas på en lignende måte!

 Skrevet av: Odd Sverre Moen (Sykepleier ved Evjeklinikken)