Restplasser

Har du behov for påfyll?

Vi tilbyr restplasser til våre tidligere pasienter.

Hva er en Restplass?

Vi har hatt mange pasienter som etter endt behandling har spurt om å få komme tilbake for påfyll av trening og fornyet inspirasjon. Vi har hørt på våre pasienter og skapt et tilbud som gir mulighet til å bestille et nytt opphold på privat initiativ. Vi kaller dette tilbudet for ”Restplasser”.

Et restplass opphold kan hjelpe deg med å skjerpe fokus og gi ny motivasjon. På et restplass opphold skreddersyr du ditt eget opplegg etter dine ønsker og behov (innen visse rammer).

Tilbudet om restplass anses som et privat forhold mellom kunden og Evjeklinikken. Et restplass opphold gir ikke noen form for refusjonsrett verken fra Helfo eller Pasientreiser.

Restplasskampanjer over nyttår - 2020

Vi har for tiden ingen kjørende restplasskampanjer

Pris og inntakskriterier

Tilbudet om restplass gjelder kun for de av våre pasienter som har gjennomført det første behandlingsåret i Evjeklinikkens behandlingsmodell (t.o.m. år 1). Også tidligere pasienter som har fullført sitt behandlingsforløp ved Evjeklinikken kan bestille restplassopphold.

Fra 01.01.2020 ble pris for restplass regulert noe i forhold til vanlig prisvekst og økte utgifter. Prisøkningen er på kr. 110 pr. uke. Dette vil ikke berøre kampanjer som allerede kjører og er annonsert i forkant. Endringen har ikke tilbakevikende kraft og vil ikke gjelde for de som allerede har bestillt restplassopphold innen begynnelsen av Januar 2020.

  • Pris pr. uke for restplassopphold fra onsdag (inntak kl. 16.00 – 18.00) til påfølgende onsdag (utskriving kl. 08.00) etter 5. oppholdet i behandlingsforløpet blir kr. 3910,-  
  • Pasienter som befinner seg mellom  4. og 5. klinikkopphold i sitt behandlingsforløp får rabattert pris på restplassopphold: kr. 2610,- for 1 uke eller kr. 4220,- for 2 sammenhengende uker. 

Et restplassopphold løper fra onsdag til onsdag, med inntak kl. 16.00 – 18.00 på ankomstdagen og utskriving kl. 08.00 på avreisedagen.
Hvis det er ledige rom og kapasitet, er det mulig å bestille restplassopphold over flere uker.

Kontaktperson for restplass

Carl Tønnes Svanes

Telefon: 98293071

E-post: ctsalfakroll_10x10.pngevjeklinikken.no 

(NB: E-post adressen kan ikke kopieres) 

© 2020 Evjeklinikken