Restplasser

Restplasser

Har du behov for påfyll?

Vi tilbyr restplasser til våre tidligere pasienter.

Hva er en Restplass?

Vi har hatt mange pasienter som etter endt behandling har spurt om å få komme tilbake for påfyll av trening og fornyet inspirasjon. Vi har hørt på våre pasienter og skapt et tilbud som gir mulighet til å bestille et nytt opphold på privat initiativ. Vi kaller dette tilbudet for ”Restplasser”.

Et restplass opphold kan hjelpe deg med å skjerpe fokus og gi ny motivasjon. På et restplass opphold skreddersyr du ditt eget opplegg etter dine ønsker og behov (innen visse rammer).

Tilbudet om restplass anses som et privat forhold mellom kunden og Evjeklinikken. Et restplass opphold gir ikke noen form for refusjonsrett verken fra Helfo eller Pasientreiser.

Se video-intervju

Pris og inntakskriterier

Tilbudet om restplass gjelder kun for de av våre pasienter som har gjennomført det første behandlingsåret i Evjeklinikkens behandlingsmodell (t.o.m. år 1). Også tidligere pasienter som har fullført sitt behandlingsforløp ved Evjeklinikken kan bestille restplassopphold.

  • Prisen for én full ukes restplassopphold fra onsdag (inntak kl. 16.00 - 18.00) til påfølgende onsdag (utskriving kl. 08.00) er kr. 3800,-
  • Pasienter som befinner seg mellom sitt 4. og 5. klinikkopphold i sitt behandlingsforløp får rabattert pris på restplassopphold: kr. 2500,- for 1 uke og kr. 4000,- for 2 uker.

Et restplassopphold løper fra onsdag til onsdag, med inntak kl. 16.00 - 18.00 på ankomstdagen og utskriving kl. 08.00 på avreisedagen.
Hvis det er ledige rom og kapasitet, er det mulig å bestille restplassopphold over flere uker.

Priskampanjer:
Vi kjører av og til priskampanjer på restplasser, hvor man i en tidsavgrenset periode kan bestille restplassopphold til redusert pris. Slike kampanjer vil opplyses på nettsidens forside. Man kan bestille restplass til kampanjepris ved å skrive inn en kampanjekode. Denne koden finner man på vår nettside.

Bestill restplass

Kontaktperson for restplass

Carl Tønnes Svanes

Telefon:  98 29 30 71
E-post:  restplassalfakroll_10x10.jpgevjeklinikken.no