Om Evjeklinikken

Brukerutvalg

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Utvalget mottar tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte og bruker dette til å videreutvikle klinikken til det beste for pasientene. I tillegg er utvalget en høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.
Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalgalfakroll_10x10.jpgevjeklinikken.no


Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere Representanter for Evjeklinikken
Aina Stensland, leder av Brukerutvalget Johanne Warberg Lavold, Klinikksjef
Anne Birgitte Rosvald, representant Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
Roar Berg, representant Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider
Christian Émil Syvertsen, vara-representant

 

REFERAT FRA FORRIGE MØTE I EVJEKLINIKKENS BRUKERUTVALG:

 

Brukerutvalgsmøte 15.02.18 – saker til behandling:

- Godkjenning av referat fra møtet 13.11.2017.
- Behandling av saker innmeldt fra brukere: Ingen innmeldte saker.
- Presentasjon av ny Klinikkleder
- Orientering om utviklingen ved Evjeklinikken ved Daglig leder og Klinikkleder:
* Orientering om ny organisasjonsform; planlagt etablering av holdingselskap,
  hvor Evjeklinikken og Folkehøgskolen Helse (FHH) blir datterselskaper.
* Orientering om arbeidet med prosjektet for etablering av Folkehøgskolen Helse (FHH).
* Orientering om prosjekter knyttet til bygg.
* Orientering om status for prosjekt-samarbeid med Universitetet i Uttrecht.
* Orientering om nye tilbud innlevert i perioden november 2017 – januar 2018.
* Orientering om klinikkens kvalitetsarbeid, arbeid med overgang til ny ISO-standard (ISO 9001:2015),
  samt arbeid med GDPR (nytt personvernreglement). Klinikken har tilknyttet seg personvernombud.
* Orientering om personalsituasjon; Nylig ansatt ny psykisk helsearbeider og ny fysioterapeut.
* Orientering om klinikkens behandlingsmodell/-tilbud og leveranseavtale,
  og hvordan det arbeides for å oppnå ytterligere kvalitetsheving i tjenesteleveransen.
* Drøfting av klinikkens behandlingsmodell og tjenesteleveranse,
  hvor Brukerutvalget ble invitert til å komme med forslag og innspill til hvordan klinikken
  kan oppnå ytterligere kvalitetsheving i tjenesteleveransen.

Om Evjeklinikken

Om Evjeklinikken

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Les mer

Kontakt oss

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre telefontider er:

mandag - torsdag kl. 09.00 - 11.00

Les mer