Om Evjeklinikken

Brukerutvalg

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Utvalget mottar tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte og bruker dette til å videreutvikle klinikken til det beste for pasientene. I tillegg er utvalget en høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.
Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalgalfakroll_10x10.jpgevjeklinikken.no


Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere Representanter for Evjeklinikken
Aina Stensland, leder av Brukerutvalget Alf Tore Moen, Daglig leder
Anne Birgitte Rosvald, representant Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
Roar Berg, vara-representant Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider
Christian Émil Syvertsen, vara-representant

 

REFERAT FRA FORRIGE MØTE I EVJEKLINIKKENS BRUKERUTVALG:

 

Brukerutvalgsmøte 03.04.17 – saker til behandling:

- Godkjenning av referat fra møtet 10.01.2017.
- Ny leder i brukerutvalget er valgt: Aina Stensland.
- Behandling av sak innmeldt fra bruker.
- Orientering om klinikkens driftsresultater for 2016 og prognoser for 2017 ved Daglig leder.
- Orientering om klinikkens behandlingsresultater, tilflyt av pasienter, og planlagt revisjon av behandlingsmodell.
- Orientering om status for prosjektet knyttet til etablering av Folkehøgskolen Helse (FHH).
- Drøfting av pasientoppfølgingssystemet Evjeklinikken Interaktiv.

Om Evjeklinikken

Om Evjeklinikken

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Les mer

Kontakt oss

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre åpningstider er:

mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Les mer