Om Evjeklinikken

Brukerutvalg

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Utvalget mottar tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte og bruker dette til å videreutvikle klinikken til det beste for pasientene. I tillegg er utvalget en høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.
Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalgalfakroll_10x10.jpgevjeklinikken.no


Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere Representanter for Evjeklinikken
Aina Stensland, leder av Brukerutvalget Johanne Warberg Lavold, Klinikksjef
Anne Birgitte Rosvald, representant Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
Roar Berg, representant Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider
Christian Émil Syvertsen, vara-representant

 

REFERAT FRA FORRIGE MØTE I EVJEKLINIKKENS BRUKERUTVALG:

 

Brukerutvalgsmøte 13.11.17 – saker til behandling:

- Godkjenning av referat fra møtet 31.08.2017.
- Behandling av saker innmeldt fra brukere: Ingen innmeldte saker.
- Orientering om utviklingen ved Evjeklinikken ved Daglig leder:
* Orientering om klinikkens kvalitetsarbeid, arbeid med overgang til ny ISO-standard (ISO 9001:2015),
  samt arbeid med GDPR (nytt personvernreglement).
* Orientering om tilbud til barn og unge. Lavt antall pasienter henvist til årets sommerleir.
* Orientering om pasient-tilflyt, kapasitet og ventetider.
* Orientering om arbeidet med prosjektet for etablering av Folkehøgskolen Helse (FHH).
* Orientering om personalsituasjon. Ny kjøkkensjef begynte i september, ny klinikksjef tiltrer i januar,
  og ny fysioterapeut tiltrer i mars.
* Orientering om klinikkens behandlingsmodell/-tilbud og leveranseavtale,
  og hvordan det arbeides for å oppnå ytterligere kvalitetsheving i tjenesteleveransen.

Om Evjeklinikken

Om Evjeklinikken

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Les mer

Kontakt oss

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre åpningstider er:

mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

Les mer