Om Evjeklinikken

Brukerutvalg

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Utvalget mottar tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte og bruker dette til å videreutvikle klinikken til det beste for pasientene. I tillegg er utvalget en høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.
Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalgalfakroll_10x10.jpgevjeklinikken.no


Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere Representanter for Evjeklinikken
Aina Stensland, leder av Brukerutvalget Johanne Warberg Lavold, Klinikksjef
Anne Birgitte Rosvald, representant Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
Roar Berg, representant Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider
Christian Émil Syvertsen, vara-representant

 

REFERAT FRA FORRIGE MØTE I EVJEKLINIKKENS BRUKERUTVALG:

 

Brukerutvalgsmøte 03.09.18 – saker til behandling:

- Godkjenning av referat fra møtet 23.05.2018.
- Behandling av saker innmeldt fra brukere: Én innmeldt sak ble behandlet.
- Orientering om utviklingen ved Evjeklinikken ved Klinikkleder:
  * Orientering om arbeidet med utvikling av nytt pasientoppfølgingssystem.
  * Orientering om forslag til opplegg for private pasienter, som ikke tidligere er behandlet ved Evjeklinikken.
  * Orientering om resultatet av sommerens Restplass-kampanje, og utvikling i salg av Restplass-opphold.
  * Orientering om Evjeklinikkens tilsvar på nytt anbud: «Raskere Frisk» (Arendal og Grimstad).
  * Orientering om utlyst stilling ved Evjeklinikken: psykolog i 40 % stilling.
  * Orientering om «Barn og unge»-opplegg (sommerleir) gjennomført sommeren 2018.
  * Orientering om endret rutine for utlevering av mellommåltider.
  * Orientering om årets re-sertifisering etter ISO 9001:2015.
  * Orientering om Evje Folkehøgskole; kommende 6 ukers pilot-testopphold og anleggsarbeid ifm. internat).
- Drøftinger av pasientoppfølging, forskning og utvikling, og kildesortering av avfall.

 

Om Evjeklinikken

Om Evjeklinikken

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Les mer

Kontakt oss

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre telefontider er:

mandag - torsdag kl. 09.00 - 11.00

Les mer