Om Evjeklinikken

Brukerutvalg

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Utvalget mottar tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte og bruker dette til å videreutvikle klinikken til det beste for pasientene. I tillegg er utvalget en høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.
Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalgalfakroll_10x10.jpgevjeklinikken.no


Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere Representanter for Evjeklinikken
Aina Stensland, leder av Brukerutvalget Johanne Warberg Lavold, Klinikksjef
Anne Birgitte Rosvald, representant Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
Roar Berg, representant Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider
Christian Émil Syvertsen, vara-representant

 

REFERAT FRA FORRIGE MØTE I EVJEKLINIKKENS BRUKERUTVALG:

 

Brukerutvalgsmøte 23.05.18 – saker til behandling:

- Godkjenning av referat fra møtet 15.02.2018.
- Behandling av saker innmeldt fra brukere: To innmeldte saker ble behandlet.
- Orientering om utviklingen ved Evjeklinikken ved Daglig leder og Klinikkleder:
  * Orientering om endringer i organisasjonsstruktur.
  * Oppussing av ny pasientbolig er fullført.
  * Orientering om status for og det videre arbeidet med Folkehøgskolen Helse.
  * Orientering om status for og det videre arbeidet med basseng.
  * Orientering om status for klinikkens tilsvar på anbud siste halvår.
  * Orientering om henvisninger og ventelister.
  * Orientering om vektutvikling ved Evjeklinikken for pasienter med oppstart 2015 og 2016.
  * Orientering om etablering av restplass-tilbud for pasienter mellom 4. og 5. klinikkopphold.
  * Orientering om klinikkens arbeid med pasientoppfølging:
    o Samarbeid med universitetet i Utrecht.
    o Brukerundersøkelse gjennomført våren 2018.
    o Planer om utvikling av ny versjon av Evjeklinikken Interaktiv.
    o Dagens versjon av Interaktiv-systemet avvikles den 01.07.18.
- Drøftinger av pasientflyt, pasientprogram og pasientoppfølging.

Om Evjeklinikken

Om Evjeklinikken

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Les mer

Kontakt oss

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre telefontider er:

mandag - torsdag kl. 09.00 - 11.00

Les mer