Om Evjeklinikken

Brukerutvalg

Vårt brukerutvalg skal sørge for at klinikken utvikles til det beste for pasientene.

Vårt brukerutvalg består av representanter for våre pasienter og for Evjeklinikken. Utvalget mottar tilbakemeldinger fra pasienter og ansatte og bruker dette til å videreutvikle klinikken til det beste for pasientene. I tillegg er utvalget en høringsinstans i viktige saker som omhandler klinikken.
Brukerutvalget har møter ca. hver 3. måned.

Tidligere eller nåværende pasienter oppfordres til å sende en e-post til brukerutvalgets leder dersom de ønsker å ta opp en sak, komme med synspunkter og meninger, ris eller ros.

Leder i brukerutvalget kan kontaktes pr. e-post: brukerutvalgalfakroll_10x10.jpgevjeklinikken.no


Brukerutvalget har følgende representanter:

Representanter for brukere Representanter for Evjeklinikken
Aina Stensland, leder av Brukerutvalget Johanne Warberg Lavold, Klinikksjef
Anne Birgitte Rosvald, representant Toralf Frafjord, Avd.leder Drift
Roar Berg, representant Terje Pedersen (sekretær), Adm. medarbeider
Christian Émil Syvertsen, vara-representant

 

REFERAT FRA FORRIGE MØTE I EVJEKLINIKKENS BRUKERUTVALG:

 

Brukerutvalgsmøte 26.11.18 – saker til behandling:

- Godkjenning av referat fra møtet 03.09.2018.

- Behandling av saker innmeldt fra brukere:
  Én innmeldt sak. Saken ble behandlet.

- Orientering om utviklingen ved Evjeklinikken ved Klinikkleder:
  * Orientering om arbeidet med utvikling av nytt pasientoppfølgingssystem.
  * Orientering om resultatet av høstens Restplass-kampanje, og utvikling i salg av Restplass-opphold.
  * Orientering om klinikkens tilsvar på anbud: «Raskere Frisk» (Arendal og Grimstad).
     Kinikken fikk ikke dette anbudet.
  * Orientering om utlyst stilling ved Evjeklinikken: psykolog i 40 % stilling.
     Stillingen vil lyses ut på nytt i begynnelsen av 2019.
  * Orientering om behandlingsopplegget «Barn og unge», forberedelser for 2019.
  * Orientering om nye tilbud: Artrose-skole og matkurs (for eksterne deltakere).
  * Orientering om Evje Folkehøgskole:
     Første 6 ukers pilot-opphold ble gjennomført i høst.
     Andre pilot-opphold planlegges gjennomført i første del av 2019.
  * Orientering om klinikkens reglement for røyking ved adm.bygg og pasientboliger.
  * Orientering om FoU:
     Klinikken har takket ja til å delta i et multisenterstudie sammen med flere andre rehabiliteringsinstitusjoner.

- Drøftinger:
  * Trender for pasientenes vektresultater etter første behandlingsår.
  * Pasienters manglende oppmøte til klinikkopphold.
  * Forslag til innhold og funksjoner i nytt pasientoppfølgingssystem.

Om Evjeklinikken

Om Evjeklinikken

Evjeklinikken er et landsledende spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt.

Les mer

Kontakt oss

Kontakt oss

Her finner du vår kontaktinfo.

Våre telefontider er:

mandag - torsdag kl. 09.00 - 11.00

Les mer