Om Evjeklinikken

Brukerevalueringer

Vi ber våre pasienter om tilbakemeldinger.

Vi ber rutinemessig alle våre pasienter om tilbakemelding på hvordan man opplever behandlingen ved Evjeklinikken.

Vi benytter oss av Virke Rehab sin online brukerundersøkelse. Denne brukerundersøkelsen gjennomføres over internett, ved at pasientene logger inn på webportalen til Rambøll, og avgir sin tilbakemelding. Alle pasienter som er inne på sitt avsluttende klinikkopphold inviteres og oppfordres til å delta i brukerundersøkelsen til Virke Rehab.

Årsrapport for 2017

Årsrapport for 2016

Årsrapport for 2015

Årsrapport for 2014

Årsrapport for 2013

Årsrapport for 2012

 

I tillegg til brukerundersøkelsen til Virke Rehab, så utfører vi også vår egen brukerundersøkelse. Dette i form av et evalueringsskjema som pasientene får utdelt ved hvert opphold, med oppfordring om å gi oss en tilbakemelding på hvordan man opplevde dette oppholdet. Pasientene får dermed mulighet til å gi oss tilbakemelding ved hvert av oppholdene i løpet av behandlingsforløpet.