Vår psykiske helse

Skrevet av psykisk helsearbeider ved Evjeklinikken.

Livet går i bølger for de fleste av oss. Det består av både gode og vonde opplevelser i hverdagen, som kan få deg til å føle deg bra eller mindre bra. Vi har alle en psykisk helse, på lik linje som at vi har en fysisk helse.
Her kommer noen tips til å opprettholde en god psykisk helse.

 

Råd:

 • Snakk om det som føles vanskelig med en du har tillit til. Det kan være en venn, en i familien, legen din, eller andre.
 • Planlegg positive aktiviteter. Gjør noe hyggelig hver dag – selv om du egentlig ikke orker.
 • Del problemene i mindre biter hvis de blir for store og vanskelige.
 • Tenk på det du får til i stedet for alt det du ikke får gjort.
 • Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn.

 

Husk:

 • Sunne matvaner, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse.
 • Er du slapp og nedfor, hjelper det ofte med mosjon og frisk luft.
 • Bruk av alkohol og rusmidler kan forsterke og utløse psykiske vansker.

 

Be om hjelp:

 • Hvis du opplever at problemer varer over tid og du ikke orker/klarer å gjøre det du vanligvis gjør. Sjansene for å bli bedre økes om du ber om hjelp tidlig.
 • Snakk med legen din, psykisk helsetilbud i kommunen, legevakt.
 • Har du negative følelser (nedfor, følelse av å være mislykket, redd, sint, selvkritisk o.l) som preger hverdagen din over tid, kan det være godt å vite at du kan snu dette.

 

Kilde: Enkle råd når livet er vanskelig, Helsedirektoratet.