Refleksjon og endring

Skrevet av Carl Tønnes Svanes, aktivitetsveileder ved Evjeklinikken.

Når man driver med livsstilsendring er det viktig å ha hodet med seg i svingene. Litt av poenget med livsstilsendring er å tilegne seg erfaringer på hva som fungerer og ikke. De tingene som fungerer bra opp mot målsetningene du setter deg dyrker du videre, mens de tingene som ikke fungerer opp mot målsetningene dine krever endring eller justering.

Se på det hele som en plante som skal vokse og bli sterk. Får den for mye vann så drukner den. Får den for lite vann så tørker den ut. Vokser planten langsomt kan det være at den trenger litt ny næring. Er det ugress rundt den som stjeler næring, må det lukes. For å få det resultatet man ønsker krever det at man må prøve seg fram. Kanskje du må lese deg litt opp på hva som kreves eller spørre andre om deres erfaringer og kunnskap på dette området.

Spiser man for mye, så går gjerne vekta også opp. Spiser man for sjelden, går gjerne kroppen inn i sparemodus og bruker energi på andre ting enn forbrenning. Går det tregt med vektnedgangen kan det være at du må legge om på spisemønsteret eller treningsmengden. Har du mange ting i livet som tapper deg for energi eller motarbeider prosessen, kreves det gjerne noen omlegginger for å unngå at dette tærer på motivasjonen eller resultatene. Noen ganger må man søke råd hos noen som sitter med erfaringer eller kunnskap for å komme videre eller ut av en ond sirkel.

I Evjeklinikken Interaktiv finnes det et verktøy som kan hjelpe deg med å få hodet med i svingene. Hver søndag dukker det opp ukes-evaluering i motivasjonskalenderen. Der vil du finne en del spørsmål som kan hjelpe deg å reflektere over hva som har fungert bra og som du er fornøyd med på veien mot dine målsetninger, og hvor utfordringene dine ligger og hva som ikke fungerer så bra opp mot målsetningene dine. Evalueringen utfordrer deg til å fokusere på endringer der det trengs. Du vil bli spurt om å sette inn konkrete endringer som du vil jobbe mot videre på veien mot å nå målene dine. Om du står fast, er det en veileder i andre enden som følger med. Du kan stille spørsmål og få tips og råd på veien videre om du ønsker det.

 

Til slutt noen ord til ettertanke:

«Hvis du gjør det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått.»
«Hvis du ikke endrer på noe, så vil ingen ting endre seg»