Nytt år og nye muligheter

Skrevet av Carl Tønnes Svanes, aktivitetsveileder ved Evjeklinikken.

Vi er nå inne i ett nytt år, ett nytt år med nye muligheter. Januar er måneden for å sette mål og lage planer,
og listen over nyttårsforsetter kan være milelang. Men har vi satt oss realistiske og oppnåelige mål?

For de aller fleste handler nyttårsforsettene om livsstilsendringer, enten det er å gå ned i vekt, bli bedre trent, trene mer eller legge om kostholdet.

Det er viktig at vi ikke setter krav til oss selv som demper livsgnisten, som er urealistiske og uoppnåelige. Jo vanskeligere målene er å nå, desto større blir fallhøyden om vi ikke klarer det. Et mål bør være et ønske, noe å se frem til, og som du gleder deg til å oppnå. Men det er ikke farlig å måtte jobbe hardt for å nå målene man setter seg. Hardt arbeid gir desto større mestringsfølelse.

Det er viktig å legge en langsiktig plan, og bruke god nok tid på å sette seg realistiske og gjennomførbare mål. Det er lurt å finne ut hvorfor man ønsker å oppnå det man bestemmer seg for, og å finne den egentlige motivasjonen.

Nyttårsforsetter kan, som alle vet, lett bli litt krampeaktige, og da er det også mye lettere å falle av. Vi må huske på at løpet ikke er kjørt om vi ikke klarer å holde oss til planen hver dag, det er menneskelig å feile. Ikke vær for streng mot deg selv - se heller om du kan lære noe av de feilene du gjør underveis!

Her er 5 tips som forhåpentligvis fungerer opp mot dine nyttårsforsetter:

  • Bryt ned hovedmålet i mindre, mer konkrete delmål.
  • Gi deg selv en form for belønning (ikke snop og og godterier) når et av disse delmålene er oppnådd.
  • Fortell folk rundt deg hva du prøver å oppnå. Du forplikter deg, og det blir vanskeligere å sluntre unna.
  • Fokuser på fordelene ved det å lykkes, og følelsen det gir å nå et mål.
  • Før framskrittene du gjør inn i dagboka, og vær ærlig i loggføringen, du tjener sjeldent på å lyve for deg selv!

 

Lykke til i det nye året og med dine nyttårforsetter