Kan vi påvirke våre følelser?

Skrevet av Kristina Lauvdal Vaagenes, sosionom ved Evjeklinikken.

Mange har kanskje opplevd å få en plutselig og uventet humørforandring, å gå fra å føle seg glad til å føle seg trist, eller fra tilfreds til sint. Ofte vet vi ikke engang hvorfor disse følelsene kommer, men forklarer det ofte ut ifra situasjonen man er i.


For eksempel: «Kari» går en tur, møter på vennen sin «Nina» som ikke sier hei til henne. «Kari» blir trist og lei seg. Disse følelsene kan følge «Kari» resten av den dagen. Når «Nina» ikke ser på «Kari» eller sier hei, kan hun tenke at «Nina» unngår henne, at hun ikke liker henne lengre eller at hun synes hun er tåpelig.


Disse tankene kalles innen kognitiv terapi for negative automatiske tanker og kommer som navnet tilsier ofte automatisk, og ofte merker man ikke engang at tankene er der. Likevel har disse tankene og tolkningen av situasjonen stor betydning for hvordan vi føler oss.


Tilbake til eksempelet med «Kari». Når hun merket en humørforandring kunne hun ha stilt seg selv spørsmålet «Hva tenkte jeg akkurat nå?». Dermed hadde hun fått tak i tankene og hennes tolkning av situasjonen. Ved for eksempel å spørre seg «Finnes det andre måter å forstå situasjonen på?», «Hvor mye tror jeg på at «Nina» ikke liker meg lengre?» og «Hva ville jeg ha sagt til en venn som opplevde akkurat det samme som meg?» evalueres gyldigheten av disse tankene. «Kari» får muligheten til å se situasjonen fra flere synsvinkler, og får et bedre grunnlag for å tolke den. Eksempelvis kan en annen måte å forstå situasjonen på være at «Nina» hadde det veldig travelt, at hun ikke så «Kari» på grunn av sol i øynene eller av en annen årsak. «Kari» sin tolkning av situasjonen ville da kunne være helt annerledes, og antagelig ville hun heller ikke følt seg trist og lei på grunn av dette.


Så, kan vi påvirke følelsene våre? Vel, vi kan i alle fall gjøre vårt for å evaluere gyldigheten til tankene og tolkningen bak følelsene, som igjen kan påvirke hvordan vi føler oss. Da kan vi blant annet unngå vonde/ubehagelige følelser som kanskje ikke stemmer overens med hvordan ting egentlig er – og det er jo verdt et forsøk!Dersom du har lyst å lese mer om kognitiv atferdsterapi anbefales boken «Kognitiv adfærdsterapi» av Judith S. Beck, eller ta en titt innom nettsiden til Norsk Forening for Kognitiv Terapi: www.kognitiv.no.