Hvordan snakker du til deg selv?

Skrevet av psykisk helsearbeider ved Evjeklinikken.

Vi snakker alle til oss selv. For eksempel kan vi tenke om morgenen at «Jeg er trøtt og føler meg dårlig, best å holde sengen» eller etter en kveld at «Dette var hyggelig, jeg bør komme meg ut oftere». Det vi sier eller tenker til/om oss selv, kalles altså selvsnakk.
Vårt selvsnakk læres ofte fra andre og blir en del av oss. Måten vi snakker til oss selv på har en tendens til å komme fra hvordan og hva vi tenker om oss selv. Disse tankene kan være negative eller positive, det samme kan det vi sier til oss selv være.

Selvsnakk kan være et godt selvhjelpsverktøy når det er positivt, og et våpen som virker ødeleggende for oss når det er negativt.

Å snakke negativt til/om seg selv er lite gunstig for selvbildet, holdningene og humøret vårt. Det får oss til å føle oss dårligere og begrenser evnene og handlingene våre. Utsagn som for eksempel: «Jeg er dum» og
«Jeg klarer aldri», vil trolig ikke få oss til å prøve å lære nye ferdigheter.

Heldigvis er det mulig å snu negativ selvsnakk! Vi kan klare å lære oss nye og sunnere måter å snakke til oss selv på, slik at selvsnakket arbeider for oss og ikke mot oss.

 

Øvelse

 

1. Lytt nøye til hva du sier til deg selv.

Vær oppmerksom på de negative uttrykkene du har om deg selv, spesielt i vanskelige perioder.
Spør deg selv om:

a) Hvorfor tror du dette?

b) Er uttrykket virkelig sant eller er det ikke?

 

2. Jobb med å endre de negative uttrykkene du fant til å bli positive (affirmasjoner).

Skriv dem ned. Disse positive uttrykkene bør gjenspeile den bedre siden av deg og gjenspeile at det er du som har kontroll.

«Jeg er ikke verdt noe» blir til «Mennesker liker meg og jeg har det godt med meg selv».

 

3. Les og øv på dine nye positive uttrykk.

Ha dem lett synlig! Den bevisste repetisjonen av positivt selvsnakk vil hjelpe deg med å erstatte de gamle og vante negative uttrykkene.

 

4. Bruk dine nye uttrykk i virkelige situasjoner.

Denne treningen (pluss tid og tålmodighet), vil gjøre at de nye tankemønstrene blir automatiske.

 

Lykke til!

 

Referanser:
K.Lorig, H. Holman, D. Sobel, D. Laurent, V. Gonzalez, M. Minor. Å leve et friskere liv. 2006