Forslag til problemløsing

Skrevet av psykisk helsearbeider ved Evjeklinikken.

Noen ganger kan det være vanskelig å finne en løsning på et problem. Det kan være som å lete etter en nedgravd skatt uten kart. Hvordan finne skatten da? Hvordan finne løsningen?

Hva med å starte å lete? Det er ikke lett å se noen løsning med det samme og den kommer antakeligvis ikke til deg av seg selv. Du må lete.

Du må nok trolig også gå ganske systematisk til verks. Altså, trengs det en klar stegvis plan.

Stopp heller ikke letingen for raskt. Det kan hende du er i nærheten av en løsning før du endelig finner den.

 

Her kommer en 5 stegs problemløsing:

1. Definer problemet ditt. Få et klart bilde av hva problemet faktisk går ut på. La det være av håndterbar størrelse og ganske konkret. Er problemet stort og ullent, kan du forsøke å dele det opp i mindre biter.
Når du er kommet fram til en definisjon av problemet, spør deg selv: «Er dette virkelig problemet?» 

2. Lag mange forskjellige, alternative løsninger. Finn på flere ulike ideer og skriv dem ned, alt er lov!
Tøysete, dumme, urealistiske, morsomme ideer kan sette tankene i gang, slik at du kommer på minst 5 nye ideer. 

3. Analyser alternativene dine. Legg vekk alternativer som ikke vil fungere. Hvor bra vil de andre alternative være på kort, mellomlang og lang sikt? Husk at det er positive vaner du vil holde på. 

4. Test løsningen din. La ting være enkelt og tydelig og gi det litt tid til å virke. 

5. Se hvordan det gikk – og gjør det igjen! Klarte du å gjennomføre løsningene dine?
Løste det problemet ditt? Eller ikke? Hvis det fungerte; så bra! Om ikke det fungerte; ikke gi opp, begynn prosessen på nytt.

 

Referanse:
Disse punktene er hentet fra boka: Å bekjempe overvekt. 2010. Jeremy Gauntlett-Gilbert og Clare Grace .