Vektsimulator

Skrevet klinisk ernæringsfysiolog ved Evjeklinikken.

Har du lurt på hvilken vektutvikling du kan forvente dersom du følger anbefalingene ved Evjeklinikken?
Det er fort gjort å sammenlikne seg med andre når det er veie-dag på Evjeklinikken. Men det er jo ikke slik at vektreduksjon i antall kg er direkte sammenlignbart mellom ulike mennesker med ulikt utgangspunkt!

Hva som er riktig vektreduksjon for akkurat deg handler om hvem du er rent fysiologisk, som når det gjelder alder, kjønn, høyde, muskelmasse, kroppsvekt, helsetilstand og kondisjon. Eksempelvis vil en høy mann på 160 kg med god kondisjon være forventet å gå ned mer i antall kg enn en liten eldre dame på 80 kg med behov for rullator. Da vil en kanskje si at 1 kg ned for damen tilsvarer 3 kg for mannen. En vektreduksjon på
- 5 til – 10 % er nok til å gi helsegevinst.

Det handler også om du er klar eller ikke. Du er sjefen, og selv om du har et biologisk utgangspunkt som tilsier at du kan forvente stor vektreduksjon, så skjer det lite om ikke du har bestemt deg. Husk også å følge med på endringer på blodprøver, fysiske tester, psykisk helse og livskvalitet. Livsstilsendringen handler om bedre liv og helse, vekt er bare en av faktorene vi måler.

Verktøyet du finner link til her er en simulator som tar hensyn til en del av de fysiske faktorene ved utgangspunktet ditt og som beregner en forventet kurve for vektendring basert på disse.

 

Body Weight Planner


Dersom du vil teste ut simulatoren så kan du følge instruksen nedenfor:
(Det er også en instruksjonsvideo på nettsiden):

  • Velg Launch the Body Weight Planner
  • Velg Switch to expert mode
  • Velg Advanced controls on
  • Bytt til målenheter slik det brukes i Norge, fra "feet" til "m", og fra "lbs" til "kg".
  • Legg inn hva utgangspunktet ditt var da du startet ved Evjeklinikken; vekt, kjønn, høyde, aktivitetsnivå etc.
  • Legg inn 365 dager som er et år ved Evjeklinikken. Juster vektmålet til kcal.
    Anbefalingen for vektreduksjon blir ca. 2000 kcal om du er dame, eller 2200 kcal om du er mann. Da har du en realistisk vektkurve. Du kan justere ytterligere om du vil. Men ikke legg inn en altfor lav målvekt slik at kcal anbefalingen blir altfor lav. Da er det bedre å øke antall dager du skal bruke på å nå målet ditt.
  • Senere kan du bruke kurven som utgangspunkt for å se hvordan du ligger an ift. hva som var forventet utvikling for akkurat deg dersom du følger anbefalingene.

 

Vektsimulator.png