Mindfulness

Skrevet av sykepleier ved Evjeklinikken.

Mindfulness = oppmerksom fokusert trening


Mindfulness handler om å være tilstede her og nå, ikke i fortid eller framtid. Bruke sansene sine og være bevisst nuet. Mindfulness brukes i en rekke sammenhenger, og er en metode for stressmestring og økt livskvalitet. Mange av oss er i et konstant ”handlingsmodus”, der tankene jobber uavbrutt om det som har vært eller kommer. Mindfulness handler å være tilstede her og nå, og skru av den “autopiloten” som kommer som en strøm av tanker i hodet. Man er i et “å være “ modus, og ikke et “å gjøre” modus.


Ved å trene på å stresse ned før måltidet, kjenne etter på smaken og ikke minst spise rolig, får man også mer styring på matinntaket.


Spør deg selv:

  • Har mine spisevaner sammenheng med stress? 
  • Er jeg til stede i nuet når jeg spiser, bruker mine sanser og er “her og nå”?
    Eller sitter jeg og ser på TV eller data mens jeg spiser, og tankene mine er en helt annen plass?
  • Klarer jeg å nyte maten? 
  • Er jeg egentlig sulten nå, eller har jeg bare et sug etter noe?
    Kjenn etter for å skille mellom disse to.
    Skal man klare å skille mellom disse, er det viktig at man ikke er stresset.