Mat og følelser

Anbefalt av sykepleier ved Evjeklinikken.

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden Klikk.no.


I en livsstilsendringsprosess, må man ha fokus på mat og trening. Men det er også viktig å huske på den mentale og psykiske delen av livsstilsendring.
For mange henger mat og følelser tett sammen. Det er større sjans for at endringen skal vare på sikt hvis man tenker «hele mennesket», og tar tak i det som eventuelt er bakenforliggende årsaker til overvekt.

 

 2014_uke_11_bilde_1.jpg

Klikk på bildet for å åpne artikkelen