Kunnskapsartikler / Aktuelle nettartikler

Her har vi samlet en del lenker til eksterne artikler og ressursser på nettet som tar for seg ulike tema opp mot livsstilsendring.  

Idrettspedagog ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra Aftenposten.no ( Artikkelen krever at du har abonnement på afteposten )

Trening er ikke én medisin for hjernen. Det er 50 eller 100 medisiner for hjernen.

Artikkel av Halvor Ekeland, publisert i Aftenposten 18. november 2016

Skrevet av diabetessykepleier Mona Torsteinsen. Den 16. september kom de nye retningslinjene for diabetes. Ifølge Helsedirektoratet er disse retningslinjene enkle, tydelige og lett tilgjengelige, samt at brukeren får styrket sin posisjon. Retningslinjene for svangerskapsdiabetes er forsinket og foreligger ikke enda.

Disse nye retningslinjene er kun i digital versjon, som er inndelt i 11 hovedtemaer. Under hver hovedoversikt ligger de overordnede rådene, og derunder grunnlaget og dokumentasjon for disse rådene. Innenfor disse kapitlene er det totalt 65 anbefalinger, hvor noen er sterke og andre svake, avhengig av hvor solid vitenskapelig grunnlag disse anbefalingene har. De ulike fagmiljøer har vært representert i alle 11 arbeidsgruppene. Systemet skal kunne brukes av både helsepersonell, beslutningstakere og brukere, og det skal være lett for alle å vite hva som forventes i oppfølgingen av diabetes. Nå er jobben med å implementere disse retningslinjene til relevante journalsystemer i gang.

På Helsedirektoratets nettside ligger de nye retningslinjene;
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes

Ifølge lederen i Diabetesforbundets medisinske fagråd, Kåre I. Birkeland, så er den viktigste forskjellen fra tidligere retningslinjer at de nå er elektroniske og lett tilgjengelige for alle. Siden de er elektroniske er det også enklere å revidere og oppdatere retningslinjene etter hvert som ny kunnskap kommer til. I tillegg er det kommet nye og viktige kapitler som omhandler kommunikasjon, psykisk helse og organisering av diabetestjenesten.

Referanse: Diabetesforbundets nettsider https://diabetes.no/

 

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Dr. Tveitå: Pussige bivirkninger beskrives av den vanlige smertemedisinen paracetamol.

Idrettspedagog ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen.

Fascia eller bindevevet som det også kalles har stor betydning for kroppens evne til å holde seg frisk, ifølge den seneste forskningen på området.

Denne artikkelen forteller med vanlige ord hva bindevevet er og hvordan man kan ta vare på det. Og la deg ikke lure av de rolige bevegelsene. Dette er hardcore trening og krever vilje å gjennomføre. Din smerteterskel vil bli utfordret. Belønningen: bedre helse og redusert risiko for skader.

Lykke til og god fornøyelse! (artikkelen er i PDF format. Klikk bildet,overskriften eller l»Les mer» for å laste ned eller lese dokumentet)

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Dr. Tveitå: Livet er fullt av valg, og vi har mye å ta hensyn til i hverdagen.
Sneglen har et enkelt og effektivt system for beslutningsprosessen, kanskje vi har noe å lære?

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Aftenbladet.no.

Dr. Tveitå: Mange av våre pasienter setter pris på den klassi ske retten makrell på boks.
Men hvor sunn er den – egentlig?

.  

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Tidsskriftet.no (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Dr. Tveitå: For tiden foregår en nokså opphetet debatt om tilstanden kjent som CFS/ME, eller utmattelsessyndrom på vanlig norsk. I den anledning er det publisert en lederartikkel i Tidsskrift for den norske legeforening, der redaktøren diskuterer forholdet mellom sjel og legeme. Den er litt vanskelig tilgjengelig, men hvis man bare aksepterer at man ikke forstår alt legespråket, så kan man ha godt utbytte av å lese den.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no

Dr. Tveitå:Jeg får ofte spørsmål av pasienter hvor   det EGENTLIG er å ha en usunn livsstil. Noen forskere har sett på dette.

 

Fysioterapeut ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden Forskning.no

Trenger du enda en grunn for å trene? Les denne artikkelen som diskuterer sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kroniske smerter og psykisk helse

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden SIFO.no (statens institutt for forbruksforskning).

Dr. Tveitå: Lista over hvilken mat man kan og ikke kan spise blir stadig lenger.
Her er en fersk rapport om nordmenns matvaner.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Dr. Tveitå: Blir du forvirret av motstridende forskningsresultater? Det er ikke så merkelig, da det er mye som skjer med sannheten på veien fra virkeligheten til det du får servert. Her har du noen råd som kan hjelpe deg å forstå hva som skjer.

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Problemer med å finne gode grunner til å spise fisk?
Noen ganger husker man dei rareste ting. Då eg var nyansatt her på klinikken husker eg at dr. Tveitå spurte meg om eg visste hva slags mat man blei tjukk av. Eg drog litt på det, og han svarte raskt at det sjølvsagt var den maten du likte…

Ord til ettertanke for mange av oss, tenker eg. Og som mange av dykk andre, så liker ikkje eg heller veldig godt fisk. Gang på gang prøver eg å lure meg sjølv til å tenke at fisk ikkje er så verst, hvis man bare tilbereder den riktig. Men her om dagen kom eg over ein svært interessant artikkel på nettet;   «Tenåringer smartere med fisk»

Me har snakka mye om det å slutte å lure seg sjølv, sjølvbedrag og om den pågående indre dialogen under oppholdene dykkar her på Evjeklinikken. Og etter å ha lest artikkelen på Forskning.no så har eg fått ei ny tilnærming til fiskemiddagen. Dersom det funker på ungdommen – så er det sikkert sånn for meg og min familie også. Så fra nå av er det fiskemat fast 2 ganger i veka hos oss.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Bramat.no.

Dr. Tveitå:Hvilken ketchup skal du velge til grillingen i sommer? Bramat.no gir deg svaret.

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden KK.no.

Her er ein artikkel frå KK som eg syns er verdt å lese. Artikkelen tek opp utfordringer knytta til ny livsstil, og hvor grensene går fra å vere bare er litt ekstra opptatt av mat eller muligens stå i faresonen for å utvikle ein spiseforstyrrelse. Viktige ting å tenke over, spør du meg. God lesing!

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Dr. Tveitå: Det er ganske vanlig at man måler blodtrykket når man er hos legen. Det vanlige er at man måler blodtrykket i hvile. Noen får også målt blodtrykket under fysisk aktivitet, i forbindelse med hjerteundersøkelser. Slike registreringer over lang tid har gitt oss ny innsikt i blodtrykkets betydning for helsen.

 

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Dr. Tveitå: Mange av våre gjester har spørsmål rundt oppbevaring av frukt og grønnsaker.
Slik skal det gjøres, ifølge ekspertene.

 

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden Klikk.no.

Mange har eit anstrengt forhold til mat. Forhåpentligvis er det bedre for deg nå enn det var før du begynte hos oss. Visste du at overspising nå blir reikna som den vanligste spiseforstyrrelsen i Norge? Over 3 % av kvinner mellom 15 og 44 år sliter med dette. Det er ein større prosentandel enn både bulimi og anoreksi, til sammen!

Eg fant ein utrulig interessant artikkel i KK som eg gjerne vil dele med dykk. Sjølv om KK kanskje er eit dameblad, så er artikkelen interessant for BÅDE damer og menn! Følg linken under, og åpne opp for ny kunnskap og forhåpentligvis ein økt forståelse for det du sliter med? Det er jo først då du kan endre tankemønsteret ditt. God lesing!

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Dr. Tveitå: Forskerne ved Senter for Sykelig overvekt i Tønsberg har studert effekten av livsstilsendring på stive blodårer.
Her er en oppsummering av funnene.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Nifes.no (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning).

Dr. Tveitå: Norsk forsker har kommet med banebrytende forskning omkring kostsammensetning og betydningen for fedme. Hun har nylig disputert; her er et utdrag av hennes funn.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden Klikk.no.

Det er ingen tvil om at fedme og overvekt er et sammensatt problem. Mat og følelser kan for mange henge tett sammen.Stress kan være en viktig risikofaktor for utvikling av fedme, og mange bruker mat for å dempe stress.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Bramat.no.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden Webpsykologen.no.

Mat og følelser kan hos mange henge tett sammen. Her er en bra artikkel som tar for seg det temaet.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Forskning.no.

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden KK.no.

Å være tilstede «her og nå», å bruke sansene sine og nyte maten er viktig. Det kan også være et verktøy for å få mer styring på matinntaket.
Denne artikkelen er verdt å lese.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden til Bioteknologirådet (www.bion.no)

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden Bramat.no.

Mat og følelser er et sammensatt problem. Her er en veldig god artikkel som tar for seg utfordringen.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden Trening.no.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden til Universitetet i Tromsø (www.uit.no).

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

Sykepleier ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen, som er hentet fra nettsiden Klikk.no.

I en livsstilsendringsprosess, må man ha fokus på mat og trening. Men det er også viktig å huske på den mentale og psykiske delen av livsstilsendring.
For mange henger mat og følelser tett sammen. Det er større sjans for at endringen skal vare på sikt hvis man tenker «hele mennesket», og tar tak i det som eventuelt er bakenforliggende årsaker til overvekt.

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden til Norsk Helseinformatikk (www.nhi.no).

 

Klinikkoverlege Einar Kristian Tveitå ved Evjeklinikken anbefaler denne artikkelen,
som er hentet fra nettsiden til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

 

© 2020 Evjeklinikken