Vidunderkur for kropp og sinn

Skrevet av fysioterapeut ved Evjeklinikken.

Det finnes flust av ulike dietter, piller, kosttilskudd og slankekurer på markedet i dag.

  • Har du prøvd de fleste, uten å få den effekten du hadde tenkt?
  • Leter du etter en kur som kan forebygge de fleste livsstilssykdommer, gi deg et lengre liv,
    en flottere kropp, mer energi, overskudd, og redusert stress i hverdagen?

Denne kuren finnes allerede, men tas ikke i form av en pille.
Svaret er selvfølgelig   TRENING OG FYSISK AKTIVITET !


Det er godt kjent at trening og fysisk aktivitet har svært mange helsemessige gevinster, og at trening i kombinasjon med redusert energiinntak vil kunne føre til vektreduksjon. Det er vist at trening og fysisk aktivitet uten endringer i kostholdet derimot kun har en moderat effekt på vektreduksjon (5 - 7 kg)
(Shaw et al. 2009). Noen tenker kanskje derfor at det ikke lønner seg å trene…


Hvis du kjenner deg igjen i denne tankegangen så stopp opp, tenk deg om to ganger og les videre. Fysisk aktivitet er en sentral del av en sunn livsstil. Driver du med regelmessig fysisk aktivitet vil du altså ha større mulighet for å leve lenger, ha mindre risiko for å utvikle hjertesykdommer og høyt blodtrykk. Du vil ha mindre risiko for å utvikle diabetes type 2, og dersom du allerede har diabetes type 2, kan fysisk aktivitet gjøre sykdommen lettere å leve med. Du reduserer risikoen for å utvikle enkelte typer kreft, du øker beinstyrken og kan forebygge beinskjørhet, utvikle og vedlikeholde funksjonsdyktighet og motoriske evner, få bedre lungekapasitet, bedre balanse, øke energinivået og få en økt følelse av velvære
(Shaw et al. 2009; Helsedirektorat 2014).
Det er også vist at overvektige som trener, men som ikke nødvendigvis går ned i vekt, likevel har utbytte av fysisk aktivitet og trening når det kommer til disse helsemessige gevinstene (Shaw et al. 2009).


Fysisk inaktivitet, på den andre siden, er farlig. Er du fysisk inaktiv vil musklene - deriblant hjertemuskulaturen - svekkes, hofter og knær blir lettere overbelastet og skadet, leddene vil fungere dårligere, skjelettet ditt vil bli sprøere, du kan få nedsatt sukkertoleranse, fordøyelsesproblemer, redusert stoffskifte, få høyt blodtrykk og økt risiko for psykiske problemer.

Alt blir altså bedre hvis du trener litt. Litt trening vil si minst 30 minutter moderat daglig fysisk aktivitet,
som anbefalt av det Norske helsedirektoratet (Helsedirektoratet 2014).

Du sitter altså med oppskriften for vidunderkuren foran deg, nå er det opp til deg å finne de riktige ingrediensene (motivasjon, treningstøy, og handlekraft) og ta i bruk denne kuren.

Husk at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, og at det aldri er for sent å begynne!


Referanser:

  • Helsedirektoratet 2014. Online. [Available at:] Helsedirektoratet.no. 21.10.2014.
  • Shaw, K. A., Gennat, H. C., O’Rourke, P. and Del Mar, C. 2009. Exercise for overweight or obesity (Review). The Cochrane Collaboration.