Ut på aktiv skattejakt med mobiltelefonen

Skrevet av Carl Tønnes Svanes, aktivitetsveileder ved Evjeklinikken.

Dere har kanskje hørt om "Geocaching", en aktivitet/skattejakt som kan sammenlignes med orientering, men der man finner frem ved hjelp av GPS i stedet for kart og kompass. Man går ut på turer og leter etter poster, kalt "cacher". Det uttales en "kæsj" på norsk. Cachene er plassert ut over store deler av verden og informasjon om alle cachene ligger på nettstedet.


16. juli 2016 ble det lansert et lignende konsept her i Norge, men som er mer lagt opp som et spill. Dette spillet har tatt helt av og er en ypperlig motivasjon for å komme seg ut i aktivitet. Man skal her ut å lete etter noe som kalles Pokémons. Spillet heter "Pokémon GO", og er et app-basert spill som man kan laste ned gratis fra Google Play om man vil prøve.


Spillet spilles på mobiltelefonen, og ved hjelp av kameraet og kartfunksjonen på telefonen kan du finne Pokémons når du beveger deg rundt. Konseptet er altså at du må ut og ta bena fatt for å lete etter Pokémons.


Jo flere ulike Pokémons man finner, dess høyere level (nivå) kommer man på. I appen finner man mange ulike verktøy, og det er mulig å opparbeide seg tilgang til nye funksjoner etter hvert. Et tips er å bevege seg i byområder og tettbygde strøk, her vil det være mulig å finne flere Pokémons.


Det rapporteres allerede om at flere som er bitt av basillen går 2-4 mil daglig for å lete etter Pokémons, og det er opp mot dette at spillet kan være en mulig motivasjonsfaktor for aktivitet. Det meldes også om at dette har tatt av i så stor grad at det nå finnes Pokémon GO samlinger. Spillet meldes også å i stor grad være avhengighetsskapende.


I mediene oppfordres det om å være varsom i trafikken da Pokémons kan dukke opp på steder der det er sterkt og farlig trafikkert. Det meldes også om dødsfall og alvorlig skade der enkelte har utfordret skjebnen ved å prøve å få fatt i Pokémons som befinner seg på farlige steder. Så vær varsom og bruk hodet.