Treningsplan

Skrevet av Torhild Gletne, aktivitetsveileder ved Evjeklinikken.

Hvordan kan man lage en god treningsplan?
I praksis kan planleggingsprosessen oppsummeres med 3 stikkord: mål, middel og evaluering.

 

Hva er målet med treningen?
Hovedmål:   f.eks. varig vektreduksjon, bevare helsa.
Delmål:          f.eks. komme i bedre form, mestre dagliglivet, jobb osv.

 

Hvilke midler?
Når målene er konkrete, realistiske, tidsbestemte og målbare er det som regel enklere å planlegge treningen som skal til for å nå dem - altså hvilke midler som skal til for å nå målet du har satt deg.

 

Evaluering:
Underveis mot målet og/eller til slutt bør du kontrollere at midlene du har valgt fungerer, slik at du faktisk oppnår målet. Det som er lurt å tenke på, er å velge en aktivitet hvor du ser progresjon raskt, men som ikke fører til skader. Velg aktiviteter ut ifra hva du liker og kan, samt hva som er viktig i forhold til helsa.

  • F.eks. styrketrening for å opprettholde muskelmasse.
  • Liker du å sykle, kan dette være den aktiviteten som du har hovedfokus på.

 

Et eksempel på en treningsøkt kan være:

  • Gå rask gange med eller uten staver i 45 minutter.
  • Styrketrening av overeks. biceps, triceps, delta osv.

 


Noen prinsipper:

1. Prinsippet om spesifisitet:
Det som du trener på blir du god i.

2. Prinsippet om variasjon:
Variasjon kan være avgjørende med tanke på å sikre fremgang, unngå skader og opprettholde motivasjon, glede og spenning.

3. Prinsippet om progresjon:
Progresjon er av stor betydning for å kunne opprettholde en kontinuerlig treningsfremgang. En måte å kompensere for dette på og oppnå optimal fremgang, er å øke treningsmengden mer i forhold til økningen i prestasjonen.


Dette ble masse informasjon, men husk å tenke enkelt - små forandringer i riktig retning.