Om ditt maksimale oksygenopptak

Skrevet av Tim Grevenstuk, fysioterapeut ved Evjeklinikken.

Det maksimale oksygenopptaket (VO2 maks) er et mål på aerob utholdenhet og en av de viktigste prediktorer for fremtidig helse. Hvordan kan du finne ut hvordan du ligger an?


Den sikreste måten for å finne din VO2maks er en maksimaltest på tredemølle eller ergometersykkel der intensiteten gradvis økes til maks mens utåndingsluften blir målt og analysert. Jo høyere, jo bedre.

På Evjeklinikken har vi brukt den «snillere» submaksimal ergometersykkeltesten for å følge med på pasientenes utvikling på utholdenhet i løpet av behandlingsåret. Testen estimerer oksygenopptaket ut ifra forholdet mellom puls og trå-belastning. Den blir ofte brukt til både toppidrettsutøvere, trente og utrente voksne, og hos barn. VO2 maks fra submaksimaltesten er riktig nok et anslag, men fungerer bra som indikator for din aerobe utholdenhet og framgang dersom testen gjentas jevnlig.

NTNU i Trondheim har utviklet en kondiskalkulator som estimerer VO2 maks uten noen testing i det hele tatt. Den kalkulerer din VO2 maks ut i fra hvor ofte, hvor lenge, og hvor hardt du trener, og din midjeomkrets og hvilepuls.

Vi hadde en liten testgruppe på Evjeklinikken som - i tillegg til estimatet fra den vanlige submaksimale sykkeltesten – brukte NTNU’s kondiskalkulator, og fikk målt sin VO2 maks i en maksimaltest på ergometersykkel. Det som var overraskende var å se hvor nære resultatene fra kondiskalkulatoren var i henhold til den faktisk målte VO2 maks. Dette gjaldt for alle personer i testgruppen, uansett kjønn, alder, vekt, og fysisk form.

NTNU’s kondiskalkulator har fått stor oppmerksomhet i det internasjonale fagmiljøet. Den er sikkert verdt å få din oppmerksomhet også. Gå inn på http://www.ntnu.no/cerg/vo2max og få kalkulert din VO2 maks. Så kan du sammenligne verdien med normalverdier som også finnes på denne nettsiden.

For å gjøre det enda enklere for å finne ut hvordan du ligger an på fysisk form, får du din «fysiske alder» med på kjøpet. Kan du være fornøyd eller bør du trene deg yngre?