Om å være ute

Skrevet av Widar Winther, aktivitetsveileder ved Evjeklinikken.

Må man gå 1 mil eller bestige Galdhøpiggen for at man skal kunne kalle det man driver med friluftsliv?

 • Friluftsliv er å være ute i det fri.
 • Den tradisjonelle søndagsturen.
 • En gåtur i skogen.
 • En fisketur ved et tjern.
 • Overnatting i teltet, lavvoen eller gapahuken.
 • Rekreasjon.
 • En tur med gangtid på 15 min fra ytterdøra, med primus, noe godt å spise og kaffe på termosen.
 • Det beste er om vi hver og en av oss utøver det vi oppfatter og liker som friluftsliv.

 

 
Allemannsretten

Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren å sykle, ake og ri på stier og veier. Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy

Myndighetene og frivillige organisasjoner driver et kontinuerlig arbeid for å stimulere folk til å drive et helsefremmende og miljøvennlig friluftsliv. De har som mål å minske de fysiske barrierene for friluftsliv og dermed legge til rette for økt friluftslivsaktivitet. Dette også for grupper som opplever særlige hindre i så måte, som barnefamilier, eldre og fysisk funksjonshemmede.


DNT - Den Norske Turistforening

 • Trilletur til Rustadsaga.
 • Utsiktstur til Vikerkampen ved Randsfjorden.
 • Kveldsmattur i gapahuken.
 • Kurs i kart og kompass.
 • Nybegynnerkurs i kajakkpadling.
 • Seil- og fjelltur til Tustna.


Dette er eksempler på ulike turer DNT arrangerer.

Utvalget deres er av ulik vanskegrad, så alle kan bli med.
Ta kontakt! De har sikkert et tilbud for deg der du bor også.
Sjekk mulighetene her: www.dnt.no

 

 Pilgrimsleden

En annen ting som er blitt mer og mer populært er Pilgrimsleden.
Leden bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt minner knyttet til Olavstradisjonen.

 • Stimulerende sanseinntrykk.
 • Mulighet til å utfordre egne grenser og oppleve mestring.
 • Mulighet for samvær, samhandling og kommunikasjon mennesker mellom.

 

Sjekk ut muligheten her: http://www.miljostatus.no/Tema/Kulturminner/Kulturmiljoer/Pilegrimsleden/

 

 

Til slutt:

Helse, trivsel, og redusert sykefravær går ofte hånd i hånd med friluftsliv og aktivitet.

 • Friluftsliv skal være for alle uansett bakgrunn og ferdigheter.
 • Det viktigste er å komme seg over ”dørstokk mila”. Dette er oftest den største hindringen!
 • Ha tro på deg selv. Dette klarer vi! Kom igjen, ut på tur…
 • Ikke sett deg for høye mål, turen trenger ikke være mer enn 10 meter fra bilen første gang.
  Alt starter med det første skritt.
 • Sett deg små delmål. Gjør det, så skal du se at det slett ikke er hardere enn du gjør det,
  men det er en av de beste innvesteringene du kan gjøre i deg selv og din egen helse!

 

 

Husk: Dette skal være gøy!