Høyintensitetstrening ved Evjeklinikken

Det blir mye diskutert i media hvordan høyintensiv utholdenhetstrening skal gjennomføres. Her kan du lese hva vi mener om dette og hvordan vi gjør det.

I 2012 begynte vi for første gang med individuelt basert intensitetsstyring under gruppetreningene ved klinikken. Denne treningen er kontroversiell blant gjestene. Mange setter stor pris på disse øktene, andre er mer negative. Vår erfaring med dette konseptet er at vi ønsker å fortsette med det.

Utgangspunktet for treningen er at utholdenhetstrening, for å være effektiv, både krever nokså høy intensitet og en viss varighet. Det er to forhold som må balanseres opp mot hverandre i forhold til det aller viktigste, nemlig at det er gjennomførbart. Vi har noen prinsipper vi baserer oss på for at gjestene skal ha best mulig utbytte av økta. For det første blir belastningen (watt) innstilt på bakgrunn av tidligere gjennomførte tester og høyintensive økter. I tillegg justeres belastningen underveis basert på pulsmonitorering og subjektiv tilbakemelding. Det er svært viktig at ikke intensiteten oppleves som for høy. I forhold til puls mener vi at et passende mål er om lag 85% av makspuls på de tre siste av de totalt 5 harde dragene. Det er ikke i seg selv noe problem om man kommer høyere, dersom det føles greit, og dersom man føler seg restituert igjen dagen etter. Men det er ingen selvfølge, mange som gjennomfører en slik intervalløkt på for eksempel 90% av makspuls vil bruke flere dager, kanskje en hel uke, før man føler seg fysisk og psykisk klar for noe slikt igjen.

Det er heller ikke nødvendigvis noe problem om man ikke kommer opp i 85% av makspuls. Det betyr ikke at man ikke har tatt seg ut eller at man ikke får effekt. Det kan hende at man har trent så hardt de siste dagene at musklene ikke klarer å yte nok til at pulsen stiger. Det kan også være andre grunner.

Det blir mye diskutert i media hvordan høyintensiv utholdenhetstrening skal gjennomføres. Det reflekterer vårt syn på at det er mange måter å gjøre det på. Vår modell med 5x5 min er ikke nødvendigvis den beste for alle. Men det vi er ganske sikre på, er at trening av om lag en times varighet, og der 20-30 minutter av tiden brukes på en intensitet som gir en puls i området 85%, er svært effektiv trening for våre gjester, og det er ikke hardere enn at det kan gjøres ganske ofte om man har bestemt seg for å bli veldig sprek, veldig raskt.