Gamle sittevaner er sta

Skrevet av Tim Grevenstuk, fysioterapeut ved Evjeklinikken.

Er stillesitting «the new smoking»? Kanskje det. Stillesitting er en helserisiko, og vanskelig å la være.

Vitenskaper er nesten enstemmige om at uavbrutt stillesitting er helsefarlig. For mye stillesitting er knyttet til en økt risiko for fedme, diabetes og andre metabolske sykdommer.

Men det kan være vanskelig å unngå at det blir mye sitting, spesielt for dem som har en kontorjobb. Amerikanske studier viser at de fleste som har en deskjobb sitter i 10 timer eller mer hver dag, flesteparten på jobb.

Det er ikke selve holdningen som skaper helserisikoen, men immobiliteten av musklene våre når vi sitter. Musklene må brukes - dvs. trekke seg sammen – for å opprettholde en god blodsukkerregulering og metabolsk helse.

En måte for å redusere mengden av stillesitting i kontortiden er å bruke en hev-senk kontorpult. Den gjør det mulig å jobbe stående, i hvert fall en del av dagen. De som bruker en hev-senk pult melder ofte at de føler seg mer energiske og produktive.

Man kunne forvente at redusert stillesitting på jobb ved bruk av en hev-senk pult ville føre til en generell reduksjon av stillesittende tid i løpet av dagen. Men kroppen og hjernen er merkelige. Ofte – og snikende - så undergraver de vår innsats for å bli sunnere i et forsøk på å opprettholde vår fysiologiske status quo.

En studie som ble publisert i 2015 viser at folk som tar i bruk en hev-senk pult ubevisst kompenserer for den reduserte stillesittingen på jobb ved å øke antallet stillesittende timer hjemme. Resultatet er at den positive effekten av hev-senk pulten nærmest blir jevnet ut, og den positive helseeffekten uteblir.

Budskapet er at dersom man ønsker å redusere stillesittende tid, må man være bevisst på sin atferd hele dagen, særlig etter jobb.

 

Referanse:
Mansoubi M1, Pearson N, Biddle SJ, Clemes SA,
Using Sit-to-Stand Workstations in Offices: Is There a Compensation Effect?
Med Sci Sports Exerc. 2015 Oct 22.