De gunstige effektene ved økt fysisk aktivitet

De gunstige effektene ved å øke fysisk aktivitet: Det handler om "overload", progresjon og spesifisitet

«Overload» er en aktivitetsbelastning som overstiger det som kroppen er vant til. På norsk ville en slikt belastning kalles «overbelastning». Det er bedre å bruke begreper «overload», fordi overbelastning på norsk gjerne forbindes med noe negativt.

Kroppen reagerer på overload med å tilpasse seg de belastninger. For eksempel legger aerobic fysisk aktivitet en belastning på sirkulasjonssystemet og muskler, som krever at lungene må flytte mer luft og hjertet å pumpe mer blod og levere det til arbeidende muskler. Denne økningen i etterspørselen øker effektiviteten og kapasiteten til lungene, hjertet, sirkulasjonssystemet og arbeidende muskler.

Progresjon er nært knyttet til overload. Når en person har nådd et visst nivå, når han eller hun et høyere nivå ved fortsatt overload og tilpasning. Måtene for å legge inn progresjon er å øke aktivitetsmengden eller intensitet. Små, progressive endringer i overload hjelper kroppen å tilpasse seg ytterligere og samtidig minimere risikoen for skade. 

Spesifisitet betyr at du blir bedre i det du trener på. For eksempel, styrketrening fører til spesifikke styrketilpasninger, mens utholdenhet fører til spesifikke utholdenhetstilpasninger. Med andre ord fremmer spesifikk trening spesifikke tilpasninger som skaper spesifikke treningseffekter.