Hvem kan vi hjelpe?

 

Vi kan hjelpe både voksne og barn/familier. Vi har i hovedsak tilrettelagt vårt tilbud for fire forskjellige grupper.

 • Barnefamilier

 • Familier med tenåringer

 • Voksne 18-30 år

 • Voksne 30 år og opp

Våre pasienter

Passer tilbudet for meg?

Vi har behandlingsopplegg tilpasset både voksne og barn/familier. Det er stor variasjon i hvilken bakgrunn pasientene våre har, og de har svært forskjellig funksjonsnivå. Det varierer også mye hvilke mål de har for tiden ved klinikken. Vi har i hovedsak tilrettelagt tilbudet for fire forskjellige grupper.

 • Barn (opptil 12 år), inkludert en av foreldrene.

 • Ungdom (13 – 18 år), inkludert en av foreldrene.

 • Voksne 18-30 år

 • Voksne 30 år og opp, ingen øvre grense!

Det pasientene har felles er to ting: De må ha et ønske om å leve et sunnere liv, og de må ha en overvekt som er så alvorlig at den fyller kriterier for behandling på institusjon. For voksne er kravet BMI over 40, eller BMI over 35 med overvektsrelaterte tilleggssykdommer som:

 • diabetes 

 • høyt blodtrykk

 • hjerte-/karsykdommer

 • PCOS

 • søvnapnoe-syndrom

 • alvorlige vektrelaterte funksjonsbegrensninger

Sykehus i Helse Sør-Øst kan henvise på disse vilkårene. Pasienter i andre regioner kan henvises som Gjestepasienter, eller de kan også komme som privat betalende.

For barn/familier er det egne kriterier.

Tilbudet

Vårt utgangspunkt er din situasjon.

Utgangspunktet vårt er å gi hjelp til selvhjelp. Vi ønsker ikke å belære pasientene i hvordan de skal leve livet sitt. Vi skal gi pasientene kunnskap, motivasjon og mot til å sette i verk tiltak som de også ønsker. Så det viktigste elementet er å være tett på pasientene og gi oppmuntring og veiledning som er riktig på det stadiet de er i.

Behandlingsmodellen tar utgangspunkt i endring av livsstil som et virkemiddel til å oppnå bedre helse og forebygge fremtidige plager. Varig helsegevinst oppnås best ved grunnleggende livsstilsendring, som for våre pasienter ofte vil gi langsom og kontrollert vektnedgang. Behandlingens hovedfokus er på trening, hverdagsaktivitet og kosthold. Til dette trenger mange støtte og oppmuntring, samt gode mestringsopplevelser som kan åpne øynene for de mange mulighetene som finnes. Skyldfølelse er noe mange av pasientene opplever, og er en følelse som må overvinnes. Det gjelder å finne en balanse mellom det man kan gjøre og det man ønsker å gjøre.

Sliter du med overvekt og ønsker du en bedre livskvalitet? Les mer om våre tilbud her.

Er overvekt et problem i familien? Eller har du barn som sliter med overvekt? Les mer om hva vi kan tilby på dette området.

Evjeklinikken har inngått en samarbeidsavtale med Sørlandet sykehus i Arendal for oppfølging og kursing av voksne personer med diabetes (type 1 og 2).

Private kan kjøpe et opphold på Evjeklinikken.

 
 
 

Vi kan tilpasse vårt behandlingstilbud ut ifra behovet til ulike bedrifter.

 
 

Samhandlingsreformen kan for mange kommuner være en utfordring. Vårt tverrfaglige rehabiliteringsteam kan bli en del av din kommunes tilbud.

 

BMI

Body Mass Index (BMI) er en formel som viser forholdet mellom høyde og vekt. Formelen er:

Tallet du får beskriver om du er undervektig, normalvektig, overvektig eller har fedme. BMI gir ikke informasjon om kroppssammensetning, altså hvor mye av kroppsmassen som består av fettvev, muskulatur og vann.

 • BMI Mindre enn 18.5 = Undervekt      
 • 20 – 24.9 = Normal Vekt 
 • 25 – 29.9 = Overvekt
 • 30 – 34.9 = Fedme grad 1
 • 35 – 39.9 = Fedme grad 2
 • Større enn 40 = Sykelig fedme
Kalkuler din BMI

Din vekt (kg):

Din høyde (cm):
Din BMI:

Tilleggsplager

Overvekt er ingen sykdom i seg selv, men det øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer og lidelser/plager. Pasienter med en BMI mellom 35 og 40 må ha en eller flere overvektsrelaterte tilleggsplager for å kunne bli behandlet hos oss.

Eksempler på tilleggsplager:
Diabetes type 2, søvnapne, belastningslidelser med alvorlig funksjonsnedsettelse, behandlingsresistent hypertensjon og/eller hjerte- og karsykdom.

Helsedirektoratet har utformet en prioriteringsveileder for sykelig overvekt.

Din lege kan henvise deg til oss ved å følge henvisningsrutinene nedenfor.

Her kan du lese intervjuer med våre pasienter, og la deg inspirere av deres historier.

Har du vært pasient hos oss tidligere? Da har du mulighet til å bestille restplass hos oss.

We have developed a model of treatment, based on the notion that a positive change in lifestyle will lead to permanent weight loss.

Evjeklinikken AS

Jørgen Løvlands veg 5,
4735 Evje

Tlf: 37 88 60 00

Telefontid:  man-tors kl. 09.00-11.00

E-post: post@evjeklinikken.no

Kontortid: man-fre kl. 08.00-16.00

© 2020 Evjeklinikken