Henvisning og bestilling
NAV - arbeidsrettet rehabilitering

NAV - arbeidsrettet rehabilitering

Henvisning skal følge retningslinjer fastsatt av det enkelte NAV Fylkeskontor.

Evjeklinikken og NAV inngikk 1. september 2015 avtale om arbeidsrettet rehabilitering døgn. Avtalen gjelder for fylkene Aust-Agder og Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

 

For Aust-Agder:
Innsøking til ARR døgn skjer etter avtale med fylkeskontoret. NAV-veileder må kontakte Vidar Thorbjørnsen ved Nav Fylke i forkant av innsøkingen.

Alle dokumenter (inkl. vedtak) sendes til NAV Aust-Agder v/ Tiltaksenheten. Tiltaksenheten lager tilsagn og sender henvisningen m/vedlegg videre til Evjeklinikken, og vedtak sendes til bruker. Detaljert rutine finnes via lenke i nevnte tiltaksoversikt. 


For Vest-Agder, Rogaland og Hordaland:

Saksbehandler skal kontaktes av Evjeklinikken etter mottatt avrop. Saksbehandler kontakter så deltaker for avtale om oppstart.

 

Ledige plasser:

Tildelte plasser for 2017:    15
Benyttede plasser: 15
Antall ledige plasser pr. 08.11.17: 0