Henvisningsrutiner - konservativ behandling
Henvisning barn og familier

Henvisning barn og unge

Gjeldende henvisningsrutiner pr. mai 2017:

Henvisningsrutiner for barn og unge er under vurdering i Helse Sør–Øst.
Pr. i dag er det Senter for sykelig overvekt i Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) som kan henvise til Evjeklinikken.

Evjeklinikken er tilknyttet Norsk Helsenett, og kan motta henvisninger elektronisk.


Kriterier:

Diagnosegruppe / tilstand:

  • iso-KMI over 35 kg/m²

 

Livsfase / aldersgruppe:

  • Barn (8-12 år)
  • Unge (13-18 år)

 

Gjestepasienter:

Vi kan nå motta henvisninger for pasienter i denne gruppen også fra andre helseregioner, som gjestepasienter. Pasientene må ha godkjenning fra nærmeste sykehus som kan dokumentere at pasienten tilfredsstiller gjeldende kriterier, før de sendes hit.

Alle henvisninger behandles i Evjeklinikkens inntaksnemnd før en eventuell plass kan bekreftes.

 

Behandlingsoppstart:

For informasjon om oppstart, ta kontakt.

Bedriftsavtaler

Bedriftsavtaler

Bedrifter kan inngå individuelle avtaler basert på hvor mange arbeidstagere det gjelder og hvilket program som skal gjennomføres.

Les mer