Henvisning og bestilling
Henvisningsrutiner

Henvisningsrutiner - konservativ behandling

Alle helseforetak (sykehus) i hele landet kan henvise til Evjeklinikken.

Kommuner

Kommuner

Samhandlingsreformen og behandlingsmodell i samarbeid med kommunene.

Les mer