Henvisningsrutiner - Konservativ behandling

Alle helseforetak (sykehus) i hele landet kan henvise til Evjeklinikken.

Vi kan ikke ta i mot henvisning direkte fra fastlege.
Fastleger må henvise til nærmeste sykehus som videre kan henvise til Evjeklinikken

Private kan kjøpe et opphold på Evjeklinikken.

Helsesertifikat – en utfordring?

Samhandlingsreformen og behandlingsmodell i samarbeid med kommunene.

© 2020 Evjeklinikken