Henvisningsrutiner - Konservativ behandling

 

Alle helseforetak (sykehus) i hele landet kan henvise til Evjeklinikken.

Private kan kjøpe et opphold på Evjeklinikken.

Helsesertifikat – en utfordring?

Samhandlingsreformen og behandlingsmodell i samarbeid med kommunene.

© 2019 Evjeklinikken