Henvisningsrutiner - Voksne

Henvisning voksne

Fra 01.07.2017 ble det innført fritt behandlingsvalg. Dette betyr at sykehus i hele landet nå kan henvise sykelig overvektige til Evjeklinikken.

Pasienter som tidligere har gjennomført konservativt behandlingsopplegg ved privat rehabiliteringsinstitusjon eller er fedmeoperert, og som ønsker ny behandling, må henvises til ett av følgende sentre for undersøkelse og vurdering av videre behandlingsopplegg:

 • Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold
 • Senter for sykelig overvekt ved Oslo universitetssykehus

Disse senterne for sykelig overvekt kan henvise videre til Evjeklinikken.

Evjeklinikken er tilknyttet Norsk Helsenett, og kan motta henvisninger elektronisk.

Kriterier:

Diagnosegruppe / tilstand:

 • BMI over 35 med følgende overvektsrelaterte tilleggssykdommer (vist nedenfor)
 • BMI over 40

Livsfase / aldersgruppe:

 • Unge voksne 18-30 år 
 • Voksne 30 år og opp, ingen øvre grense!

Tilleggssykdommer:

 • Diabetes type 2
 • Hypertensjon (høyt blodtrykk)
 • Søvnapnoe-syndrom
 • Hjerte-/karsykdommer
 • Alvorlige belastningslidelser

Gjestepasienter:

Vi kan nå motta henvisninger for pasienter i denne gruppen også fra andre helseregioner, som gjestepasienter. Pasientene må ha godkjenning fra nærmeste sykehus som kan dokumentere at pasienten tilfredsstiller gjeldende kriterier, før de sendes hit.

Alle henvisninger behandles i Evjeklinikkens inntaksnemnd før en eventuell plass kan bekreftes.

Private kan kjøpe et opphold på Evjeklinikken.

Bedrifter kan inngå individuelle avtaler basert på hvor mange arbeidstagere det gjelder og hvilket program som skal gjennomføres.

© 2020 Evjeklinikken