Henvisningsrutiner - Barn og unge

Henvisning barn og unge

Gjeldende henvisningsrutiner pr. mai 2017:

Henvisningsrutiner for barn og unge er under vurdering i Helse Sør–Øst.
Pr. i dag er det Senter for sykelig overvekt i Tønsberg (Sykehuset i Vestfold) som kan henvise til Evjeklinikken.

Evjeklinikken er tilknyttet Norsk Helsenett, og kan motta henvisninger elektronisk.

Kriterier:

Diagnosegruppe / tilstand:

  • iso-KMI over 35 kg/m²

Livsfase / aldersgruppe:

  • Barn (8-12 år)
  • Unge (13-18 år)

Gjestepasienter:

Vi kan nå motta henvisninger for pasienter i denne gruppen også fra andre helseregioner, som gjestepasienter. Pasientene må ha godkjenning fra nærmeste sykehus som kan dokumentere at pasienten tilfredsstiller gjeldende kriterier, før de sendes hit.

Alle henvisninger behandles i Evjeklinikkens inntaksnemnd før en eventuell plass kan bekreftes.

Behandlingsoppstart:

For informasjon om oppstart, ta kontakt.

Private kan kjøpe et opphold på Evjeklinikken.

Bedrifter kan inngå individuelle avtaler basert på hvor mange arbeidstagere det gjelder og hvilket program som skal gjennomføres.

© 2020 Evjeklinikken