Behandlings - modell for kommuner

Samhandlingsreformen og behandlingsmodell i samarbeid med kommunene.

Fra 01.01.2014 vil Samhandlingsreformen bety økt aktivitet og ansvar i det kommunale helsearbeidet.

For mange små kommuner, som selv ikke har det nødvendige tverrfaglige tilbudet som kreves for å håndtere dette, har vi utarbeidet 14-dagers behandlingstilbud og påfølgende interaktiv oppfølging.

I korte trekk betyr dette at kommunen betaler for behandlingen, mens den enkelte innbygger etter gjennomført behandling selv betaler for et rimelig månedsabonnement på oppfølging i Evjeklinikken Interaktiv, i så lang tid som er nødvendig for å oppnå ønsket resultat.

I tillegg kan kommunen abonnere på tilgang til Evjeklinikkens fagteam via Evjeklinikken Interaktiv, og på den måten kunne få faglige råd og veiledning innenfor dette feltet. Særlig når det gjelder behandling av barn og unge har det vist seg at det er et stort behov ute i kommunene.

Evjeklinikken vil sette opp en oversikt over kommende 14-dagers behandlinger, der kommuner som har innbyggere med behov for behandling selv kan gå inn og melde disse på.

Ta kontakt for mer informasjon og presentasjon av vårt tilbud til kommunene. Vi kan komme på besøk til din kommune, eller gjennomføre presentasjonen via videokonferanse. Vis kontaktinfo

© 2020 Evjeklinikken