EndringiFokus

Ta med Evjeklinikken hjem i hjemmeperiodene 

  «Ei hand å holde i»

EndringiFokus - Ett nettbasert verktøy

Informasjon til aktive pasienter ved Evjeklinikken om EndringiFokus

Evjeklinikken har utviklet et nytt nettbasert verktøy for å legge om til et sunnere liv på en målrettet og planmessig måte. Systemet brukes samtidig som kommunikasjonskanal mellom en pasient og sin veileder i oppfølgingssammenheng.

Systemets konsept bygger videre på målsetningsarbeid under klinikkopphold, som resulterer i en individuell endringsplan. Du skal beskrive og reflektere over;

  • Dine langsiktige mål hvor du kommenterer hvorfor du ønsker å nå disse.
  • Dine kortsiktige mål hvor du spesifiserer tiltak, hva du trenger for å oppnå disse, samt hva du kan belønne deg med.
  • Ukentlig evaluering av dine mål for å vurdere din framgang, og for å kunne vurdere om målene / tiltakene dine er realistiske, samt et grunnlag for din veileder til å gi deg tilbakemeldinger.
  • Du kan også legge inn mentale utfordringer, hvor du fokuserer på tiltak for klare å stå i en endringsprosess over tid, slik som f.eks fallgruver, grensesetting etc.

Du kan med fordel loggføre mat og/eller registrere fysisk aktivitet via målsetning og evaluering. Det finnes gode gratis Apper som også kan brukes til dette formålet.

Du kan sende meldinger til – og motta meldinger fra din veileder i systemet.

Systemet behandler dine opplysninger / data etter den nye personvernloven, og har samme grad av sikkerhet som nettbanker.  Det kreves bank-id for å logge seg inn.

Du kan bruke både datamaskin, nettbrett og smarttelefon for å logge deg på.

Vi ønsker at all oppfølging skjer i EndringiFokus fra og med andre opphold!

Tilbakemelding vil foregå etter følgende frekvens / modell:

Endringifokus_oppfoelging_2

Stopp-regel:

For å motta oppfølging er det viktig at du bruker systemet aktivt, slik at vi har et grunnlag for å  gi deg tilbakemeldinger og følge deg opp.

  • Oppfølging settes på pause dersom det ikke blir lagt inn ukes-evaluering de siste 8 ukene frem til 4.opphold.
  • Oppfølging settes på pause dersom det ikke blir lagt inn ukes-evaluering de siste 16 ukene etter 4. opphold.

 Man har selv ansvar for å ta kontakt for å aktivere oppfølging igjen etter at den har blitt stoppet.

Har du behov for påfyll?

Vi tilbyr restplasser til våre tidligere pasienter.

Vår behandlingsmodell baserer seg på at man skal oppnå et varig vekttap og forbedret helse ved å endre levevaner.

Overvekt og fedme øker risikoen for å utvikle følgesykdommer.

Evjeklinikkens behandlingsmodell baserer seg på at man skal oppnå et varig vekttap og forbedret helse ved å endre levevaner.

Din lege kan henvise deg til oss ved å følge henvisningsrutinene nedenfor.

Her kan du lese intervjuer med våre pasienter, og la deg inspirere av deres historier.

© 2020 Evjeklinikken