Modell for voksne

 

Vi kan overvektsutfordringene, og kan hjelpe deg med å håndtere disse i hverdagen.

Vår avtale med Helse Sør-Øst gir oss ressurser til å hjelpe deg.

Opplegget på Evjeklinikken strekker seg over 12 uker. I løpet av 2 år er pasientene inne på til sammen 5 opphold, der de 4 første oppholdene gjennomføres i løpet av år 1, og det siste oppholdet gjennomføres i slutten av år 2.

Det første oppholdet er et motivasjons/avklaringsopphold som varer i 3 uker. Sammen med de ansatte og de andre pasientene ved Evjeklinikken er målet at den enkelte i løpet av dette oppholdet skal få inspirasjon og bli topp motivert til å endre livsstil.

Også det andre oppholdet varer i 3 uker, og de resterende oppholdene strekker seg over 2 uker hver.

Gjennom deler av behandlingsforløpet tilbys pasientene tett oppfølging via Evjeklinikkens nettbaserte støttesystem: Endring i fokus

Figuren illustrerer behandlingsopplegget for barn/familier.

Du finner alle våre brosjyrer under menypunktet Brosjyrer øverst på siden.

Er overvekt et problem i familien? Les mer om hva vi kan tilby av hjelp og støtte.

Evjeklinikken har utviklet et  nettbasert verktøy som vi kaller «EndringiFokus» Dette verktøyet kan hjelpe deg å legge om til et sunnere liv på en målrettet og planmessig måte. Systemet brukes samtidig som kommunikasjonskanal mellom en pasient og sin veileder i oppfølgingssammenheng  – «Ei hand å holde i»

Overvekt og fedme øker risikoen for å utvikle følgesykdommer.

Evjeklinikkens behandlingsmodell baserer seg på at man skal oppnå et varig vekttap og forbedret helse ved å endre levevaner.

Her kan du lese intervjuer med våre pasienter, og la deg inspirere av deres historier.

Din lege kan henvise deg til oss ved å følge henvisningsrutinene nedenfor.

© 2020 Evjeklinikken