Bedriftsavtaler
Behandlingsopphold for bedrifter

Bedriftsavtaler

Bedrifter kan inngå individuelle avtaler basert på hvor mange arbeidstagere det gjelder og hvilket program som skal gjennomføres.

Ta kontakt for nærmere informasjon / møte på: post@evjeklinikken.no

Helsesertifikat - en utfordring?

Vi har utviklet et behandlingsopplegg tilpasset arbeidssykluser og behov. Det betyr korte behandlingsopphold i kombinasjon med vårt interaktive oppfølgingssystem; Evjeklinikken Interaktiv. Dette systemet gjør at den som er i behandling har tilgang til klinikken selv om de eksempelvis er ute å plattform, eller av sted på oppdrag andre steder. Gjennom Evjeklinikken Interaktiv vil du få oppfølging og veiledning og kunne få svar på spørsmål fra vårt fagteam.

Vi kan samarbeide med fastleger, bedriftshelsetjenesten eller sjømannslegen via helsenett, og på den måten utgjøre en bred faglig plattform i behandlingen.

Vi tilbyr bedrifter en svært gunstig løsning for å ta vare på sine ansatte.

Hva kan bedriften oppnå:

  • Forbedre arbeidstakerne fokus på egen helse, mestring i hverdagen og livskvalitet
  • Sikre at eventuelle krav overholdes, som f.eks helsesertifikat
  • Redusere arbeidstakernes sykefravær
  • Øke bedriftens produktivitet

Vi kan skreddersy et opplegg som innebærer ett eller flere kortvarige og intensive klinikkopphold, fulgt av veiledning via vårt nettbaserte oppfølgingssystem Evjeklinikken Interaktiv i hjemmesituasjonen. Vi kan også tilby telefonoppfølging ved behov.

Ta kontakt for mer informasjon og presentasjon av våre tilbud. Vis kontakt info

© 2020 Evjeklinikken