Bakgrunn for våre behandlings - modeller

 

Vår behandlingsmodell baserer seg på at man skal oppnå et varig vekttap og forbedret helse ved å endre levevaner.

Bakgrunn for våre behandlingsmodeller

Evjeklinikkens behandlingsmodell baserer seg på at man skal oppnå et varig vekttap og forbedret helse ved å endre levevaner. Utgangspunktet er at du har et ønske om å leve et sunnere liv. Da kan Evjeklinikken bidra til at du kan omsette dette ønsket til en reell endring.

Når personer ønsker å gå ned i vekt, er det vanligvis et uttrykk for at man ønsker å redusere sin fettmasse. Kroppens fettmasse er nøye regulert med en rekke mekanismer i kroppen, spesielt når det gjelder å begrense tap av fettmasse, men det ligger også begrensninger i forhold til økning. Dessverre for mange overvektige synes de negative effektene av den moderne, komfortable livsstil å være sterkere enn mye av kroppens naturlige forsvar mot fedme. Mange overvektige ser seg nødt til å prøve forskjellige kurer eller dietter for å oppnå en kropp de er mer fornøyd med. Svært mange mislykkes med dette. Vi på Evjeklinikken tror det skyldes at mange undervurderer styrken av kroppens likevektsmekanismer.

For varig å overvinne kroppens motstand mot tap av fettmasse tror vi det ofte er nødvendig med svært omfattende grep, spesielt dersom man har mange mislykkede forsøk bak seg. Kostendringer og aktivitetsendringer er de mest alminnelige, men mye tyder på at bare rådgivning om mat og trening sjelden er tilstrekkelig. Det må oppleves før det går inn. Evjeklinikken er god på å få mennesker til å prøve nye ting og se sine gamle vaner i et nytt lys. For å få dette til ønsker vi å komme tett på våre gjester, både på godt og vondt. Det gjelder når de er på klinikken, men særlig viktig er det i hjemmeperiodene mellom opphold. Det er jo da de nye levevanene skal feste seg og bli varige.

Generelt ønsker vi at gjestene våre skal gjøre store forbedringer i sine levevaner, og helst raskt. Det betyr ikke at vi presser på for å få et raskt vekttap. Det er endringene i vaner som teller. Vi ser at de som er sterkt motiverte og legger ned mye innsats er de som best klarer å opprettholde gode vaner i det lange løp

Vi har tilpasset behandlingstilbud både for voksne personer og familier med overvektige barn.

Våre behandlingsmodeller tar utgangspunkt i at livsstilsendring skal opprettholdes også etter avsluttet behandling.

Din lege kan henvise deg til oss ved å følge henvisningsrutinene nedenfor.

© 2020 Evjeklinikken