Behandlingsmodell
Modell for voksne

Modell for voksne

Vi kan overvektsutfordringene, og kan hjelpe deg med å håndtere disse i hverdagen.

Vår avtale med Helse Sør-Øst gir oss ressurser til å hjelpe deg.

Opplegget på Evjeklinikken strekker seg over 12 uker. I løpet av 2 år er pasientene inne på til sammen 5 opphold, der de 4 første oppholdene gjennomføres i løpet av år 1, og det siste oppholdet gjennomføres i slutten av år 2.

Det første oppholdet er et motivasjons/avklaringsopphold som varer i 3 uker. Sammen med de ansatte og de andre pasientene ved Evjeklinikken er målet at den enkelte i løpet av dette oppholdet skal få inspirasjon og bli topp motivert til å endre livsstil.

Også det andre oppholdet varer i 3 uker, og de resterende oppholdene strekker seg over 2 uker hver.

Gjennom hele behandlingsforløpet får pasientene regelmessig og tett oppfølging via Evjeklinikkens nettbaserte støttesystem: Evjeklinikken Interaktiv.

Ved fullført behandling får pasientene videre oppfølging i Evjeklinikken Interaktiv i hele 3 år.

 

Behandlingsmodell_unge_og_voksne_2018.png

Figuren illustrerer behandlingsopplegget for voksne.

 

Brosjyre for Evjeklinikkens behandlingstilbud for voksne   Henvisningsrutiner
Du finner alle våre brosjyrer under menypunktet Brosjyrer øverst på siden.