Behandlingsmodell
Modell for familier

Modell for barn og unge

Er overvekt et problem i familien?

Nå kan mange flere foreldre med overvektige barn få hjelp.

Det er vanskelig for en person å endre livsstil. Det å få en hel familie til å endre livsstil er enda mer krevende. Det handler ikke bare om å stille krav, det kan lett skape konflikter. Hvis den voksne har fokus på å legge om livsstilen, vil dette kunne ha gunstig innvirkning på barna. Men det må gjøres med respekt for hverandre, og vi mener at varige endringer går gjennom endrede levevaner hos hele familien.

Evjeklinikken har fra 2008-2013 deltatt i forskningsprosjektet FamilY. På bakgrunn av våre erfaringer fra FamilY har vi utarbeidet et behandlingstilbud til familier med barn og ungdommer.

Vårt behandlingstilbud til barn og ungdom er fordelt på 2 målgrupper:

  • Barn (opptil 12 år), inkludert en av foreldrene.
  • Ungdom (13 - 18 år), inkludert en av foreldrene.

Målet for behandlingen er at familien skal få kunnskap om ernæring og trening, samt erfaring med hvordan kunnskapen kan brukes til å skape endring. Vi bruker anerkjente pedagogiske metoder for å få til denne utviklingen. Det virker også ofte positivt på områder som ikke nødvendigvis har med vektproblematikk å gjøre. 

 

Behandlingsmodell_barn_og_familier_2018 

Figuren illustrerer behandlingsopplegget for barn/familier.

Brosjyre for Evjeklinikkens behandlingstilbud for barn og unge   Henvisningsrutiner
Du finner alle våre brosjyrer under menypunktet Brosjyrer øverst på siden.