Behandlingsmodell
Evje Interaktiv

Evjeklinikken Interaktiv

Ta med Evjeklinikken helt hjem etter avsluttet behandling, og så lenge du ønsker.

"Ei hand å holde i"

Evjeklinikken Interaktiv

Evjeklinikken Interaktiv et internettbasert verktøy som hjelper brukerne til å oppnå sine mål. Det vil si å gjøre tiltak som fører til bedre livskvalitet, oppdage hva som oftest kommer i veien og finne motstrategier for å forhindre eller overvinne disse hindringene.

Systemets grunnmur er kalenderne for loggføring av mat og fysisk aktivitet, som også gir mulighet til å reflektere over i hvilken grad tiltaket har vært i samsvar med ens langsiktige mål. Jo flere små suksesser, og jo flere ganger man gjør de riktige tingene, desto lettere er det å gjøre det til en vane. På den andre siden kan man ta læring av de gangene man har tatt et valg som man angrer på i etterkant fordi det undergraver livskvaliteten.

Systemet er designet for å øke brukernes bevisstgjøring. Alle brukerinnlegg deles med klinikkens veiledere, slik at de kan gi konkrete tilbakemeldinger med råd og tips om alternative strategier.

Evjeklinikken Interaktiv kan brukes på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.


Ny løsning for oppfølging:
Evjeklinikken Interaktiv ble avviklet og tatt ut av bruk fra og med juli 2018. Vi jobber nå med å utvikle et nytt oppfølgingsverktøy, som vil bli mer brukervennlig og inneholde oppdaterte og mer moderne funksjoner.

Restplasser

Har du behov for påfyll?

Vi tilbyr restplasser til våre tidligere pasienter.

Les mer

Behandlingsmodell

Behandlingsmodell

Våre behandlingsmodeller tar utgangspunkt i at livsstilsendring skal opprettholdes også etter avsluttet behandling.

Les mer