Behandling og oppfølging

Behandlingsmodell

Våre behandlingsmodeller tar utgangspunkt i at livsstilsendring skal opprettholdes også etter avsluttet behandling.

Vårt utgangspunkt er din situasjon

Utgangspunktet vårt er å gi hjelp til selvhjelp. Vi ønsker ikke å belære pasientene i hvordan de skal leve livet sitt. Vi skal gi pasientene kunnskap, motivasjon og mot til å sette i verk tiltak som de også ønsker. Så det viktigste elementet er å være tett på pasientene og gi oppmuntring og veiledning som er riktig på det stadiet de er i.

Behandlingsmodellen tar utgangspunkt i endring av livsstil som et virkemiddel til å oppnå bedre helse og forebygge fremtidige plager. Varig helsegevinst oppnås best ved grunnleggende livsstilsendring, som for våre pasienter ofte vil gi langsom og kontrollert vektnedgang. Behandlingens hovedfokus er på trening, hverdagsaktivitet og kosthold. Til dette trenger mange støtte og oppmuntring, samt gode mestringsopplevelser som kan åpne øynene for de mange mulighetene som finnes. Skyldfølelse er noe mange av pasientene opplever, og er en følelse som må overvinnes. Det gjelder å finne en balanse mellom det man kan gjøre og det man ønsker å gjøre.

Vårt utgangspunkt er din situasjon

Om oppholdene

Mat

Mat og kosthold er svært sentralt på Evjeklinikken. Pasientene spiser alle måltider i klinikkens kantine. Her er sunn og spennende mat på menyen. I løpet av de 5 oppholdene vil pasientene få mye ny kunnskap og praktiske erfaringer når det gjelder kosthold og matlaging. Klinikkens ernæringsfysiologer underviser i hva som er sunn mat, men også i hvordan man skal klare å gjennomføre det i praksis. Det blir også gjennomført gruppetimer hvor ulike ernæringsrelaterte situasjoner blir diskutert i felleskap. I tillegg får pasientene én til én samtaler med klinisk ernæringsfysiolog. Det gjennomføres også matkurs hvor det blir lagd alt fra hverdagsmat til mat å ha med på tur. Alle oppskriftene tar utgangspunkt i rene og magre produkter, og resultatet er sunne retter som er enkle å lage hjemme. Matkursene arrangeres av klinikkens kokker som gir kyndig veiledning og gode tips underveis.

Mat

Trening og aktivitet

Treningen på Evjeklinikken gjennomføres som gruppetrening eller den er individuelt tilrettelagt. Som en konsekvens av ulikt fysisk funksjonsnivå tilbys nivåtilpasset gruppetrening. I starten av behandlingsperioden vil det på mange timer vanligvis være en hovedinstruktør og en hjelpeinstruktør, mens man gradvis går over til bare en hovedinstruktør når ferdighetene bedres.

For pasienter med behov for tettere oppfølging av den individuelle treningen, vil dette vanligvis foregå på en-til-en basis de første dagene etter et tilpasset program. Vi søker å gjøre også disse pasientene “selvgående” i forhold til trening så raskt som mulig, men har spesielt tilsyn med at man treffer riktig intensitetsnivå. Øvelser som blir mye benyttet i en-til-en basert oppfølging er særlig armsykling, stakemaskin fra stående eller sittende stilling, romaskin med eller uten bruk av beina, veiledet styrketrening med strikk, frie vekter eller maskiner, samt forsøk på å kunne bruke beina i form av gange med eller uten assistanse, eller sykling med trehjulssykkel. Evjeklinikken har veldig god erfaring med kombinasjonen konkrete treningsoppgaver og tett oppfølging av pasienter med relativt lavt funksjonsnivå, inkludert rullestolbrukere. Målet er størst mulig grad av inklusjon, balansert av behovet for spesielt tilpassede tiltak.

Evjeklinikken har både fysioterapeuter, treningsveiledere, aktivitetsveileder og lege med erfaring fra fysikalsk medisin og rehabilitering. Treningstilbudet baseres på faglige erfaringer og løpende tilbakemeldinger fra brukere og brukerutvalg.

Trening og aktivitet

Mestring

I tillegg til fokus på kosthold og trening/aktivitet, så omfatter/vektlegger vårt behandlingsopplegg også mentale aspekter som kan relateres til endring av livsstil. Dette ivaretas gjennom blant annet konsultasjoner med fagteamet, undervisning og forelesninger, gruppesamtaler og individuelle samtaler, og ikke minst gjennom oppfølgingen pasienten mottar fra sin veileder.

Mestring

Fellesskap

På Evjeklinikken blir du en del av et fellesskap. Man bor sammen og har det sosialt, og vi jobber i grupper (undervisning, trening, gruppesamtaler og gruppearbeid).

Behandling i grupper er positivt blant annet fordi man treffer andre med noen av de samme utfordringene som en selv sliter med og blir en del av et fellesskap. Alle er i en endringsprosess, og mestring og motivasjon styrkes i fellesskap med andre, der vi har felles mål.

Gruppen har noe felles som holder den sammen, og det er motiverende. Gruppen er sammen på alle opphold i behandlingsforløpet. Det gir forutsigbarhet og tilhørighetsfølelse. Det er ikke sjeldent at man får venner for livet.

Fellesskap
Kommuner

Kommuner

Samhandlingsreformen og behandlingsmodell i samarbeid med kommunene.

Les mer

Oppfølging

Vi tilbyr oppfølging under og etter behandlingsforløpet, ved bruk av vår internettjeneste Evjeklinikken Interaktiv.

Medisinsk grunnlag for Evjemodellen

We specialize in morbid obesity

We have developed a model of treatment, based on the notion that a positive change in lifestyle will lead to permanent weight loss.

Read more