Aktuelt

Sørlandet sykehus (Kristiansand) kan henvise barn og unge direkte til behandling ved Evjeklinikken for sommeren 2017

Sykehuset i Vestfold (Tønsberg) har siden oppstart av vår inneværende avtale med Helse Sør-Øst (den 01.01.15) vært det eneste sykehuset som har kunnet henvise barn og unge til behandling ved Evjeklinikken.

16. juni 2017
Bookmark and Share

fullsize_profilbilde_1.png

Vi mottok den 18.05.17 en bekreftelse fra Helse Sør-Øst om at det nå er åpnet opp for at også Sørlandet sykehus (Kristiansand) kan henvise barn og unge direkte til behandling ved Evjeklinikken for sommeren 2017. Dette forutsetter at barn og unge oppfyller gjeldende krav til behandling. Merk at henvisning direkte fra Sørlandet sykehus (Kristiansand)  gjelder kun behandlingstilbud for sommeren 2017.

Se henvisningsrutiner for barn og unge