Aktuelt

Positive resultater fra ny behandlingsmodell

Ny foreløpig rapport for Evjeklinikkens behandlingsresultater etter innføring av 2015-modellen viser svært lovende resultater.

20. februar 2017
Bookmark and Share


Evjeklinikken er opptatt av å dokumentere virksomheten og resultatene. Den rapporten som nå er fremlagt av klinikken er basert på registrerte journaldata fra 155 pasienter som har gjennomført sitt første behandlingsår etter omlegging av sin behandlingsmodell. Et vekttap over 5% gir signifikant gunstige helseeffekter, både i forhold til fysisk helse og til opplevd velvære og livskvalitet. Når over 80% oppnår dette, er resultatene svært lovende.

Det som imidlertid utmerker seg er at 61% har oppnådd et vekttap på mer enn 10% og en tredjedel mer enn 15%. Ca. 15% av pasientene har vekttap som er sammenlignbart med resultatene etter fedmekirurgi. Disse resultatene er langt bedre enn de som tidligere er rapportert fra klinikken, og er nå på høyde med de beste vi ser internasjonalt. Forbedringen kan tyde på at omleggingen av behandlingsmodell, med et mer intensivt løp, har gitt god effekt på vekttap.

Klinikken vil presentere mer omfattende analyser når det foreligger resultater etter to år.

 

aktuelt_Tor-Ivar_Karlsen2.jpg

Tor-Ivar Karlsen
Førsteamanuensis PhD, Universitetet i Agder
Forskningsleder Evjeklinikken AS