Aktuelt

Påminnelse om at Evjeklinikken Interaktiv vil avvikles og stenges ned den 30.06.18

Til alle nåværende og tidligere brukere av Evjeklinikken Interaktiv:

Dagens utgave av Evjeklinikken Interaktiv vil avvikles og stenges ned den 30. juni 2018.

Klikk på overskiften (til venstre) for mer informasjon om videre oppfølging.

3. juni 2018
Bookmark and Share

Som kjent må vi avvikle vårt oppfølgingssystem Evjeklinikken Interaktiv fra og med den 1. juli 2018 som følge av innstramminger i personvernlovgivningen.
Vi la den 8. mai ut informasjon om dette på vår nettside (klikk her for å lese artikkelen), og sendte samtidig ut en e-post til alle brukere av Interaktiv-systemet, som opplyste om at brukerne selv er ansvarlige for å hente ut sine opplysninger og brukerdata fra Interaktiv-systemet, og at dette må gjøres innen Interaktiv-systemet avvikles den 30. juni.

Samtidig er vi godt i gang med prosessen for å få på plass et nytt oppfølgingsverktøy, som vil bli mer brukervennlig og inneholde mer oppdaterte og moderne funksjoner. Det vil enda ta noen måneder før det nye oppfølgingsverktøyet er på plass, og vi kan foreløpig ikke å si noe om tidspunktet for når det nye verktøyet vil lanseres, da dette avhenger av kapasitet hos utviklerne og mulighetene for uttesting og kontroll.

Vi har vurdert av hva vi skal gjøre i overgangsfasen mellom avvikling av dagens Interaktiv-system og lansering av det nye oppfølgingsverktøyet, og kommet til at det ikke vil tilbys alternativ oppfølging etter 30. juni. Alternativet som ble drøftet var telefonoppfølging, men dette er svært tidkrevende og kan ikke anses å utgjøre et bra alternativ i den tiden vi nå går inn i med sommer og ferieavvikling. Dette gjelder både for pasienter og klinikkens ansatte.

  • Dette innebærer at oppfølgingen vil midlertidig opphøre fra den 30. juni av, i påvente av nytt oppfølgingssystem. Skulle det vise seg i løpet av august/september at dette vil ta lang tid å utvikle og få på plass, så vil vi på nytt vurdere alternative midlertidige løsninger for oppfølging. Ny informasjon vil da sendes ut fortløpende.

Vi beklager så mye at vi ikke har rukket å få på plass et oppfølgingsalternativ i tide, og håper på forståelse for at vi ønsker å bruke noe mer tid for å kunne tilby et produkt av høy kvalitet.