Aktuelt

Informasjon om supplerende behandlingsopphold i 2017

Vi ønsker å informere om en ny ordning med supplerende behandlingsopphold.

17. januar 2017
Bookmark and Share

Pasienter som begynte sin behandling hos oss etter den 01.01.2015 har til sammen 5 års oppfølging ved Evjeklinikken.
For disse pasientene har vi inngått en avtale med Helse Sør-Øst om å kunne tilby supplerende opphold i behandlingsår 3, 4, og 5.

De av pasientene som fullførte sitt 5. opphold allerede i 2016 vil få tilbud om suppleringsopphold høsten 2017.
Videre informasjon om suppleringsopphold i 2017 og eventuelt i 2018 vil bli gitt senere.